Voorbeeldbrief verzoek kwijtschelding schulden

voorbeeldbrief kwijtschelding schuldenBestaat er op korte termijn geen vooruitzicht dat u uw schulden kan betalen, licht dan uw schuldeiser tijdig in over uw penibele financiële situatie. Hij zal een verzoek om kwijtschelding van uw schulden vlugger honoreren, als u uw betalingen tot dan toe correct hebt voldaan en misschien zelfs het grootste deel van uw schuld al hebt terugbetaald. Lees verder Voorbeeldbrief verzoek kwijtschelding schulden