Categorieën
belasting

Belasting betalen over spaargeld

belasting betalen over spaargeldBelasting betalen over spaargeld gebeurt via de vermogensrendementsheffing over fictieve rendementen. In tijden van lage rente betalen spaarders daardoor meer belasting over spaargeld dan de rente die zij erover ontvangen. Zij teren in op hun vermogen. Eerlijker zou zijn om de opbrengst te belasten die men daadwerkelijk behaalt met dat vermogen. Ons hoogste rechtscollege heeft geconcludeerd dat de vermogensrendementsheffing strijdig is met het Europees eigendomsrecht. De overheid zou gedupeerde spaarders daarom moeten compenseren. Als men daar geen gevolg aan geeft, bestaat de kans dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het kabinet daartoe zal verplichten. Maar dat zal een jarenlang slepende procedure vergen.

Categorieën
geldschieter particuliere geldschieters private geldschieters

Familiebank: ouders die voor bank spelen

ouders en kinderenHet begrip familiebank betekent dat je als vermogende ouders aan je kinderen een lening verstrekt voor de financiering van hun koopwoning. De rente die ze aan de ouders betalen is voor hen aftrekbaar. De ouders op hun beurt schenken dat rentebedrag weer terug aan de kinderen. Een familiebank-constructie kan zowel voor de ouders alsook voor de kinderen financieel erg voordelig zijn.

Categorieën
bank internet rente

MoneYou, doorlopend hoge rente

MoneYouMoneYou stelt spaarders die een hoge rente waarderen  zelden teleur. De bank biedt doorlopend hoge rente op haar spaarrekeningen. In vergelijkende overzichten bezet de MoneYou regelmatig een top 5 klassering.

Categorieën
geld

In de schulden door rood staan

Rood staanRood staan is zo gemakkelijk. Altijd genoeg geld op je rekening. Ook al boekt je baas je salaris eens wat later over.  Krediet op de betaalrekening in de vorm van rood staan, is  nauwelijks nog weg te denken. Bijna een op de zes bankklanten staat wel eens rood. Maar we beseffen vaak niet dat dit veruit de duurste vorm van krediet is.