Categorieën
belasting

Belasting betalen over spaargeld

belasting betalen over spaargeldBelasting betalen over spaargeld gebeurt via de vermogensrendementsheffing over fictieve rendementen. In tijden van lage rente betalen spaarders daardoor meer belasting over spaargeld dan de rente die zij erover ontvangen. Zij teren in op hun vermogen. Eerlijker zou zijn om de opbrengst te belasten die men daadwerkelijk behaalt met dat vermogen. Ons hoogste rechtscollege heeft geconcludeerd dat de vermogensrendementsheffing strijdig is met het Europees eigendomsrecht. De overheid zou gedupeerde spaarders daarom moeten compenseren. Als men daar geen gevolg aan geeft, bestaat de kans dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het kabinet daartoe zal verplichten. Maar dat zal een jarenlang slepende procedure vergen.

Categorieën
belasting

Box 3 voor inkomen uit sparen en beleggen

box 3In 2001 hadden we onze laatste grote wijziging in de inkomstenbelasting. Met onder meer de introductie van box 3 voor inkomen uit sparen en beleggen. Toen immers, legde men de basis voor een fiscaal systeem met drie separate inkomensboxen. Elke box heeft zijn eigen belastbaar inkomen en kent eigen regels en tarieven. Hoe dat werkt voor de in Nederland woonachtige particulier? Bezittingen en schulden die niet thuishoren in box 1 (inkomsten uit werk en woning) of box 2 ( inkomsten uit aanmerkelijk belang), vallen in box 3

Categorieën
belasting

Belasting betalen, elk systeem gaat mank

Belasting betalenMoeten rijke mensen meer belasting betalen? Moeten sterke schouders de zwaarste lasten dragen of moet je harde arbeid juist belonen? Het is een eindeloze discussie ongeacht hoe hoog de actuele belastingen ook zijn.

Categorieën
Fiscaal Overheden regelgeving

De belastingbetaler staat garant

belastingbetaler die de rekening betaaltDe financiële crisis hoeft niemand zorgen te baren. Daarvoor staat de staat garant met 15 miljoen belastingbetalers die in geval van nood bijspringen.