Betekenis financiële repressie voor spaarders

financiele repressieFinanciële repressie is een begrip uit de financiële wereld en centrale banken. Het is dus saai, maar wel erg belangrijk voor spaarders en hun spaargeld. Waarop moeten die zich instellen? En welke strategie kunnen ze gebruiken om hun spaargeld te beschermen.

Wat is financiële repressie?

Simpel gezegd is financiële repressie de strategie van centrale banken om de rente op lange termijn onder de inflatie te houden. Doel van zo’n beleid is om schuldenaars – en dus vooral de staat zelf – te ontlasten ten koste van ons spaarders.
Inflatie stijgt sneller, sparen minder aantrekkelijk

Hoe dat werkt? Welnu, als de rentelast lager is dan de monetaire waardevermindering van de schuld door inflatie, dan krimpt de reële waarde van staatsschuld in de loop van de tijd langzaam maar zeker.

Jarenlange financiële repressie door ECB

Waarom dit zo belangrijk is voor ons allemaal? Vooral omdat de Europese Centrale Bank precies deze strategie al jaren toepast. Financiële repressie, bedoeld om de Zuid-Europese landen van de eurozone met een zware schuldenlast te ontlasten en zo de euro bij elkaar te houden. Dat is exact de gedachte achter het nulrentebeleid sinds de eurocrisis 8 jaar geleden. Trouwens, dat is momenteel een beleid van negatieve rente.

Goed voor debiteuren, niet voor spaarders

Maar wat goed is voor debiteuren, kan niet tegelijkertijd goed zijn voor spaarders. Omdat je geen rente meer krijgt op de spaarrekening, verliest je spaargeld door inflatie elke dag gestaag aan koopkracht. En daar ga ik nog een stelling aan toevoegen.

Inflatie gaat meer stijgen dan verwacht

De inflatie zal de komende twee tot drie jaar meer stijgen dan verwacht. Wat dat betreft, heb ik mijn eerdere mening de afgelopen maanden veranderd. De afgelopen decennia ben ik altijd erg sceptisch geweest over het risico van inflatie. Deflatie baarde me meer zorgen. En in een echte markteconomie zouden we vrijwel zeker een deflatoire crisis hebben gehad als gevolg van de financiële crisis van tien jaar geleden.
Inflatie krijgt door Corona andere betekenis

Maar met Corona en de nieuwe schuldenstroom ter redding van bedrijven en staten, zijn ook de laatste restanten van de oude economische orde begraven. Het fenomeen inflatie krijgt als gevolg daarvan een volstrekt andere betekenis.

Geldhoeveelheid stijgt, omloopsnelheid daalt

Economen voeren wereldwijd al meerdere weken een levendige discussie over dit onderwerp.

  • degenen die een sterke stijging van inflatie voorzien, beargumenteren dat als volgt. Als gevolg van de Corona-crisis drukken centrale banken over heel de wereld immens veel nieuw geld bij. Deze nieuwe geldstromen, gecombineerd met een afnemende betekenis van globalisering, zullen onvermijdelijk leiden tot stijgende prijzen.
  • anderen daarentegen, menen dat de geldhoeveelheid weliswaar zal toenemen, maar de omloopsnelheid daarvan zal afnemen. Anders gezegd: uit angst voor de economische gevolgen van Corona gaan we meer sparen en ons geld veel trager uitgeven.

Grote debiteuren kunnen en willen schulden niet meer terugbetalen

Zoals altijd hebben beide partijen goede argumenten. Mijn eigen inschatting dat de inflatie terug zal keren, berust voornamelijk op veel cynisme tegenover alle overheidsmaatregelen:

  • ten eerste is de wereldwijde schuld afgezet tegen de economische productie bijna driemaal zo hoog als 40 jaar geleden;
  • en alsof dat nog niet erg genoeg is, zullen die schulden door de Corona-crisis alleen nog maar flink toenemen;
  • voor mij persoonlijk staat vast dat de grote debiteuren, vooral de landen zelf natuurlijk, hun schulden niet meer kunnen terugbetalen en dat ook helemaal niet willen.

Centrale banken kunnen rente lang niet verhogen

Onze centrale banken zitten eigenlijk gevangen in hun eigen strategie. Ze zullen de rente lang, heel lang, niet kunnen verhogen. Zouden ze dat wel doen? Dan zou het hele economische systeem wereldwijd instorten vanwege de immense schulden. Regeringen zullen dat nooit toelaten. En de Coronacrisis heeft aangetoond wie de echte macht heeft. Zeker als je snel even een noodtoestand uitroept. De centrale banken zijn beroofd van hun belangrijkste wapen in de strijd tegen de inflatie.

Tips voor wie nu nog sparen wil

Mijn aanbevelingen voor wie in tijden van financiële repressie nog sparen wil:

  • houd een kwart in contanten achter de hand. Inflatie of niet, dat is je liquide reserve;
  • koop voor een ander kwart edelmetalen (goud, zilver, platina);
  • beleg de andere helft zorgvuldig gespreid in internationale effecten.

Succes! Gaat het om onze spaarcenten, dan zullen we dat dankzij de Corona lockdown nog nodig hebben …