Basisinkomen Nederland

basisinkomen NederlandVerschillende gemeenten in Nederland maken werk van een ruimhartiger armoedebeleid. Ze bieden in dat verband een ‘basisinkomen’. Een maandelijks inkomen dus, zonder dat men daarvoor hoeft te werken. Dat betekent overigens niet dat er geen sprake is van een tegenprestatie. Maar onderneem je als uitkeringsgerechtigde bepaalde activiteiten in dienst van de samenleving?  Dan stellen bedoelde gemeenten dat gelijk aan werk. Werk waaraan men dus een basisinkomen verbindt. 

Welke activiteiten kunnen een basisinkomen genereren?

Het heeft allemaal te maken met een kabinetsmaatregel uit 2017. Gemeenten mogen vanaf die tijd soepeler omgaan met de regels voor de bijstand. Gemeenten die invulling willen geven aan zo’n basisinkomen kunnen bijvoorbeeld denken aan:

  • vrijwilligerswerk;
  • mantelzorg;
  • andere maatschappelijke activiteiten;
  • ook zet men uitkeringsgerechtigden in bij het beheer van landschappen.

Buurten mogen zelfs een eigen budget beheren

En op het programma staan nog tal van andere plannen om initiatieven van bewoners te ondersteunen. Buurtraden en dorpskernen mogen daarbij eigen plannen maken. Of zelfs een eigen budget beheren.  Uiteraard verdienen dergelijke initiatieven waardering en ondersteuning. Alle belemmeringen die het lastig maken om dergelijke activiteiten te ontplooien, moeten daarom uit de weg geruimd.
Gratis geld aan bijstandsgerechtigden

Gemeenten als Utrecht en Tilburg wilden trouwens eind 2015 al ‘gratis geld’ geven aan bijstandsgerechtigden. Ze vonden dat de bijstandsregels niet naar goed functioneerden:

  • zo waren er re-integratieprojecten die niet goed aansloten bij deelnemers;
  • en er was sprake van handhaving die veel tijd en geld kostte.

Ze wilden daarom experimenteren met een ‘basisinkomen’.

Mag je bijklussen naast de uitkering?

Het basisinkomen is gevoelige materie die zowel voor- als tegenstanders kent. Ook de praktische invulling door gemeenten roept soms vragen op. Zo wilde de Tweede Kamer in 2017 weten of Amsterdam de bijstandsregels nog wel juist toepaste:

  • Sommige Amsterdammers met een bijstandsuitkering zouden vanaf 2018 maandelijks 200 euro mogen bijverdienen. Eerder hield men dat bedrag in op de uitkering;
  • Ook hoefden deze bijstandsgerechtigden zich niet aan de sollicitatieplicht te houden.