Afschaffing van contant geld

afschaffing van contant geldAfschaffing van contant geld. Keer op keer gaan de media in op dit thema.  En ook de centrale banken hebben het onderwerp inmiddels tot hun aandachtsgebied gemaakt. De meest ongeloofwaardige argumenten haalt men aan om de afschaffing van contant geld te rechtvaardigen. Contant geld zou het milieu schaden. Elektronische betalingen daarentegen produceren minder CO2. Wat een onzin! Elke jogger genereert meer CO2 door zijn fysieke inspanning dan een hele straat die contant betaalt. Het aandeel van contant geldgebruik in de totale CO2-uitstoot is verwaarloosbaar. Maar nu weer serieus, welke gevolgen heeft een maatschappij zonder contant geld.

Waarom wil men eigenlijk de afschaffing van contant geld?

Natuurlijk verkoopt men het allemaal onder het mom van:

 • veel praktischer;
 • ter bescherming tegen overvallen;
 • het is goedkoper;
 • het is een middel in de strijd tegen het terrorisme;
 • om het witwassen van geld te voorkomen;
 • voor de uitschakeling van corruptie;
 • als  maatregel tegen de georganiseerde misdaad.

Gebruik je nog steeds contant geld, dan ben je straks bij voorbaat verdacht. Want wie contant geld nodig heeft, heeft iets te verbergen.

Echte reden voor afschaffing van contant geld noemt men niet

Een verbod van contant geld is vooral praktisch voor het systeem. Want wat men er echt mee voor heeft, dat noemt men niet. De enige simpele reden waarom men aanstuurt op de afschaffing van contant geld?  Dat is dat het hele monetaire systeem op het punt van crashen staat. Dat is weliswaar al zo sinds 2008, maar tot dusver kon men het nog jaar voor jaar met trucs uitstellen:

 • massaal aankopen van staatsobligaties door de ECB;
 • het bijdrukken van geld;
 • slechte activa in gefingeerde balansen opnemen;
 • schulden afbetalen met nieuwe schulden;
 • rente tot nul of zelfs onder nul laten dalen.

Iedereen ziet dat de EU als geheel en ook veel individuele EU-landen tot over hun oren in de schulden steken. Zelfs voormalig boegbeeld Duitsland heeft grote schulden. En een groepje van ‘op een na grootste EU-landen’, stevent regelrecht op een faillissement af:

 • Frankrijk;
 • Spanje;
 • Italië.
Banken en staten die op het punt van faillissement staan

Italië heeft na de verkiezingen in 2018 een politieke staatsgreep achter de rug. Die heeft de bevolking enigszins gerust gesteld,  maar het land steekt tot over zijn oren in de schulden. Frankrijk staat aan de vooravond van een revolutie. En president Macron heeft niet langer controle over de negatieve stemming in zijn land. Alle geldgeschenken die hij nu wil doen, brengen het land dichter bij een faillissement.  En dan de banken die ​​allemaal min of meer op het punt van insolventie staan. De oudste Europese bank Monte dei Paschi bungelt nog steeds boven de afgrond. De staat moest de bank tegen alle regels in redden.

Europeanen dreigt bittere armoede

Levensverzekeringen en pensioenfondsen die niet meer weten hoe de op hen afkomende verplichtingen te betalen. Nederlanders en nagenoeg alle andere Europeanen dreigt bittere armoede. De kosten van de verzorgingsstaat exploderen door:

 • toenemende verarming;
 • dreigende werkloosheid;
 • ongereguleerde immigratie van miljoenen mensen die men onmiddellijk in het systeem van sociale voorzieningen opneemt;
 • een gezondheidssysteem dat uit zijn voegen barst;
 • openbare organen die door geldgebrek uit elkaar dreigen te vallen;
 • onderwijssystemen die ter ziele gaan;
 • middelen die nagenoeg alleen nog beschikbaar zijn voor ‘genderwaanzin’ en integratieprojecten.

Een sluipende bankrun is gaande

Willen overheden hun schulden überhaupt nog kunnen dragen? Dan moet de rente op staatsobligaties bijna tot nul teruggebracht. Alleen zo kan men een ​​opeenvolging van faillissementen voorkomen. De staten lenen het geld massaal bij de banken, waaronder de ECB. Maar die zijn echter zelf niet meer liquide en sommige instellingen rekenen al negatieve rente op bankdeposito’s.
Dat betekent dat men zelfs moet betalen om geld op de bank te hebben. Wat doen mensen dan? Ze halen hun geld van de bank op. Volgens het Duitse kwaliteitsblad Focus willen banken nu geldopnames verhinderen door baar geld af te waarderen ten opzichte van banksaldi. Wat er dan zal gebeuren? Mensen wisselen hun banktegoeden om in contanten in vreemde valuta en bewaren het zelf.

Pensioenfondsen die hun kapitaal in bankkluizen bewaren

Niet alleen de spreekwoordelijke “kleine spaarder” doet dat. Al vanaf 2015 gonzen er geruchten dat pensioenfondsen en banken hun kapitaal in contanten in de kluis opslaan. Juist daarom zijn de centrale banken zo alert.
Eind van bankwezen en monetaire systeem

Want een sluipende bankrun, het fysiek bezitten van contant geld, zou uiteindelijk het einde van het monetaire systeem en het bankwezen betekenen. Dus moet men voorkomen dat burgers, ondernemers, pensioenfondsen en beleggers hun geld opnemen. Want als men een bankrun onmogelijk maakt door simpelweg geen contant geld meer toe te staan,  kan men ongehinderd doormodderen. Totdat het economisch en financiële systeem uiteindelijk tot stilstand komt.