De lage rente: profiteer jij er al van?

lage renteDe rente bevond zich eind 2018 op het laagste niveau ooit. Als spaarder kreeg je nauwelijks rente vergoed. Met een krediet daarentegen, was je blij met al dat goedkope geld. Bij een lage rente zoeken vooral huiseigenaren naar mogelijkheden om daarvan te profiteren. Maar waarom zijn de rentetarieven zo sterk gedaald? En hoe kan je profiteren van die lage rente? Moet je kiezen tussen rentemiddeling of oversluiten. Of moet je misschien beter niets doen?

 

Waarom hebben we zo’n lage rente de afgelopen jaren?

Terwijl de ECB in 2008 voor aan commerciële banken uitgeleend geld nog 4% rente in rekening bracht, verlaagde ze de basisrente sindsdien stap voor stap tot 0% in 2018. Met dat goedkope geld wilde men 3 dingen bereiken:

  • de economie in de eurozone stimuleren;
  • burgers ertoe aanzetten om meer geld uit te geven;
  • een gunstig investeringsklimaat creëren.

Bovendien moest het de Euro-lidstaten in staat stellen hun enorme schuldenlast te dragen. Na de wereldwijde financiële en bancaire crisis van 2007, was die immers sterk gestegen.
Hoe profiteer je van de lage rente?

Mensen met een spaarrekening zien het allemaal met lede ogen aan. Maar als kredietklant ben je uiteraard blij met de lage rentetarieven. Dit geldt bijvoorbeeld als je een lening moet terugbetalen die je jaren geleden tegen een aanzienlijk hogere rente hebt afgesloten. Want door een herschikking van je schuld, kan je echt veel geld besparen. En dat is ook niet zo moeilijk. Je sluit simpelweg een nieuwe lening af tegen de actuele condities. En daarmee betaal je de te dure oude lening in één klap af:

  • ofwel verlaag je je maandlasten aanzienlijk;
  • ofwel ben je bij eenzelfde maandtermijn veel sneller schuldenvrij.
Historisch lage hypotheekrente biedt kansen

Het zijn vooral woningbezitters met een hypotheek die willen profiteren van de historisch lage rente anno 2018. In de voorgaande 50 jaar was de gemiddelde hypotheekrente niet eerder zo laag. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was een rente van 12 à 13% niet ongewoon. Niet zo verwonderlijk dus dat woningbezitters hun voordeel willen doen met die lage rente. Dat kan op twee manieren. Je hypotheek oversluiten of de rente laten middelen.

Hypotheek oversluiten of rentemiddeling?

Voor het gros van de huiseigenaren is die keuze niet zo moeilijk. Oversluiten biedt doorgaans meer voordeel. Daarbij ga je een nieuwe hypotheek aan waarmee je de oude in een klap aflost. Weliswaar betaal je dan een boete, maar per saldo breng je daarmee je maandlasten doorgaans fors omlaag.

Nieuwe hypotheek bij een andere aanbieder

Het is trouwens niet nodig dat je de nieuwe hypotheek afsluit bij dezelfde aanbieder. Wel ben je bij het overstappen naar een goedkopere aanbieder extra kosten verschuldigd. En uiteraard wordt bij die nieuwe aanbieder opnieuw getoetst of je de hypotheek wel kan betalen.

Nadeel van oversluiten

De boete, feitelijk een schadeloosstelling aan de bank voor misgelopen rente-inkomsten, kan trouwens wel in de papieren lopen. En ze moet meestal in één keer worden voldaan. Helaas heeft niet iedereen daarvoor de middelen.

Rentemiddeling

In tegenstelling tot oversluiten, ben je bij rentemiddeling wél gebonden aan je oude hypotheekverstrekker. Daarbij breekt die je rentevaste periode open en middelt de oude rente met het actuele lagere tarief. Ook dan ben je in de regel een boete verschuldigd die vaak wordt verrekend in de nieuwe hypotheekrente. Met een rentemiddeling zal je doorgaans minder beparen op de maandlasten. Maar daar staat tegenover dat de kosten lager zullen zijn. Overigens, hoe minder van je rentevaste periode is verstreken, hoe hoger de boete. Meestal wordt rentemiddeling pas aantrekkelijk als je nog zo’n 3 jaar voor de boeg hebt.

Waarom kiezen mensen voor rentemiddeling?

Niet altijd zijn lagere maandlasten de enige reden om voor rentemiddeling te kiezen. Vaak geeft ook de zekerheid van een langere rentevaste periode de doorslag. In het merendeel van de gevallen valt de keus op een rentevaste periode van 10 jaar. Ook kan oversluiten met overstap naar een andere aanbieder geblokkeerd zijn door inkomensdaling. In dat geval komt acceptatie door een nieuwe aanbieder in het gedrang.

Renteboete bij middeling fiscaal aftrekbaar

Begin 2015 constateerde de Vereniging Eigen Huis dat banken en verzekeraars het fenomeen rentemiddeling niet actief adviseerden aan hun klanten. Dat had onder meer te maken met fiscale onduidelijkheid.  Mede door toedoen van Vereniging Eigen Huis beschouwt de Belastingdienst de renteboete vanaf dat jaar als rente die fiscaal aftrekbaar is.

Keerzijde van lage rente: rekenrente pensioenfondsen

De Europese centrale bank houdt de rekenrente voor pensioenfondsen al jaren kunstmatig laag. Hoewel de economie in veel Europese landen al 5 jaar op rij groeit, valt in 2019 ook het R-woord steeds vaker. We dreigen af te stevenen af op een volgende recessie. Een goede reden om die groei enigszins af te remmen. Toch weigert de ECB de rente te verhogen. De reden? Binnen het Euro-stelsel bevindt zich een aantal staten met een immense staatsschuld. Een renteverhoging heeft voor die economieën desastreuze gevolgen. En daarmee ook voor de Euro. Maar door die lage rente financieren Nederlandse pensioengerechtigden wel de narigheid in die probleemlanden.