Personeel met schulden

personeel met schuldenAls medewerkers de schulden boven het hoofd groeien, is dat op de eerste plaats een privéprobleem. Maar personeel met schulden heeft natuurlijk ook invloed op de arbeidsrelatie. Het brengt onrust in het bedrijf. Geldzorgen zijn voor de prestaties van werknemers niet erg bevorderlijk. Bovendien dreigen er loonbeslagen en dus extra rompslomp voor de boekhouding. Hoe moet je daar als baas op reageren?

Personeel met schulden: de voortekenen

Vaak kennen probleemschulden bij medewerkers een klassiek verloop. Huwelijk, kinderen, een huis gekocht, veel uitgaven, en dan de echtscheiding. Wat overblijft is een hoop schulden. Want naast de lasten voor de eigen woning, ben je plotseling ook nog alimentatie verschuldigd.

Soms herkennen we de signalen niet direct

In andere gevallen is de financiële ellende minder zichtbaar. Je moet beter kijken om de aanwijzingen te zien:

 • De medewerker blijft steeds vaker weg bij bedrijfsfeesten en gezamenlijke vrijetijdsactiviteiten;
 • Ook zijn verjaardag houdt hij voor zichzelf en sober;
 • Hij probeert zoveel mogelijk nacht- en vakantiediensten te draaien;
 • En hij is bereid om veel overuren te maken;
 • De dure auto staat niet meer op de parkeerplaats. In plaats daarvan komt hij met de fiets;
 • Hij leent wel eens geld van collega’s.
Voorschot op salaris en loonbeslag

Gaandeweg nemen de prestaties af en neemt het aantal ziektedagen toe. Men is gestresst, vermoeid, heeft problemen met de concentratie, raakt snel geïrriteerd. Het zijn de typische kenmerken van werknemers met grote geldzorgen. En op een gegeven moment raken die geldzorgen ook op de werkvloer bekend. Wat volgt is meestal een verzoek om een ​​voorschot op het salaris. En vermoedelijk dwarrelt niet lang daarna het eerste loonbeslag bij de salarisafdeling op tafel.

Personeel met schulden vreest vooral ontslag

Als werkgever moet je op dat moment het gesprek zoeken met je werknemer. Daarbij is tact nodig. Personeel met schulden kent geen grotere angst dan een dreigend ontslag. Wat de werknemer nodig heeft, is in de eerste plaats hulp en steun. Zodat hij weer licht aan het eind van de tunnel ziet. In een gesprek kan duidelijk worden hoe het zover heeft kunnen komen. Maar het is niet de taak van de baas om de financiële problemen van de werknemer op te lossen. Hij kan er wel bij helpen.

Hoe kan de baas helpen bij financiële problemen?

Personeel met schulden kan niet om professionele hulp heen:

 • laat de werknemer onder werktijd een afspraak maken met een betrouwbare schuldhulpverlener;
 • span je als werkgever ook actief in voor het maken van een betalingsregeling;
 • regel bij loonbeslag een gesprek voor je medewerker met iemand van personeelszaken;
 • spreek als baas zelf met de werknemer bij grotere problemen zoals dreigende huisuitzetting;
 • zoek als bedrijf samenwerking met schuldhulpinstanties zoals een (gemeentelijke) kredietbank.

Het zal geen gemakkelijk traject worden

Pas als de werknemer een overzicht heeft van al zijn verplichtingen, kan men vervolgstappen plannen. Die zijn niet gemakkelijk. Moeizame onderhandelingen met schuldeisers zijn niet bepaald prettig. Indien er tegelijkertijd loonbeslagen lopen, haalt dat de motivatie bij de werknemer nog meer naar beneden. Vaak is er geen andere uitweg dan een persoonlijk faillissement. Dat is een absoluut dieptepunt, ook al opent het de weg uit de schulden. Het is goed als de baas bij de werknemer op zijn minst de angst voor ontslag kan wegnemen.
Loonbeslag een verplichting voor de werkgever

Een loonbeslag betekent extra werk, extra kosten en extra risico’s voor het bedrijf. Het maakt de loonbetaling tijdrovend en het vereist een zeker engagement. Elk loonbeslag kost een uur of drie in de uitvoering. Een enkel loonbeslag is misschien niet zo dramatisch. Maar daar blijft het niet bij. Een volgend loonbeslag en verzoek tot overboeking liggen al op tafel voordat het eerste is afgerond. De werkgever moet het voor beslag vatbare deel van het salaris elke maand berekenen en overmaken aan de schuldeiser. Ontvangt de schuldeiser te weinig, dan kan die de werkgever aansprakelijk stellen. Draagt hij te veel af, dan is er aansprakelijk jegens de werknemer.

Personeel met schulden is een grote kostenpost

Personeel met schulden vormt een groot risico voor de organisatie:

 • volgens het Nibud kost het een werkgever jaarlijks zo’n € 13.000,- per werknemer. Denk daarbij aan het verwerken van het loonbeslag, ziekteverzuim en aan verlies aan productiviteit;
 • bovendien loopt het bedrijf risico op diefstal en fraude. En werknemers met geldzorgen staan meer open voor omkoping en chantage.

Samenwerking met (gemeentelijke) kredietbank

Het is vaak moeilijk om goed personeel te vinden. Toekomstige werknemers hebben spreekwoordelijk vaak een ‘rugzakje’. En problematische schulden maken ook deel uit van zo’n rugzakje. Werkgevers beseffen steeds meer dat ze een actieve rol kunnen spelen bij de oplossing van problematische schulden bij hun personeel. Helaas weten ze niet goed hoe met die problemen om te gaan. Men zoekt daarom steeds vaker toenadering tot professionele schuldhulpverleners. Die op hun beurt, moeten zich eerst de taal van de ondernemer eigen maken.  “Hoeveel kost het en wat levert het op?” Concreet: personeel met schulden kost de baas € 13.000 per jaar. Maar weet je het probleem op te lossen, dan brengt het drie maal zoveel op.