Vraag meer salaris van de baas met goede argumenten

Meer salarisAls je vindt dat het tijd is voor meer salaris,  knok er dan voor met goede argumenten. Vertrouw er niet op dat de baas zelf je prestaties en inzet wel heeft gezien en financieel waardeert. Dat is een misverstand dat vooral bij vrouwen leeft. Anders dan veel mannen zullen veel vrouwen hun prestaties niet extra benadrukken in functioneringsgesprekken of salarisonderhandelingen. Traditioneel gebruikt men het laatste kwartaal van het jaar voor die gesprekken . 

Verzamel vooraf argumenten voor je salarisgesprek
Maak prioriteitenlijstje als geheugensteun
Confronteer je baas niet meteen met het thema meer salaris
Hoe kan je tegenargumenten diplomatiek ontkrachten?
De afronding van jullie gesprek

Verzamel vooraf argumenten voor je salarisgesprek

Wil je maximaal resultaat behalen in het salarisgesprek met je baas? Heb dan vooraf een aantal punten helder:

 • je (minimum) doelstelling;
 • je argumenten;
 • de mogelijke tegenargumenten van je baas;
 • de economische situatie van het bedrijf;
 • bewijzen van je inzet.

Maak prioriteitenlijstje als geheugensteun

Maak voor het gesprek een prioriteitenlijstje als geheugensteuntje. Wat wil ik bereiken? En wat is daarvan belangrijk en wat is minder belangrijk? Een voorbeeld:

 • meer salaris;
 • één tot twee extra vakantiedagen;
 • vergoeding van kosten voor aanvullende opleiding;
 • overuren gecompenseerd door extra verlof;
 • etcetera.
Confronteer je baas niet meteen met het thema meer salaris

Onderhandel stap voor stap. Maak niet de fout om je baas meteen te overrompelen met het thema ‘meer salaris’. Je loopt het risico dat hij al meteen een afwijzend standpunt inneemt. Het valt hem niet gemakkelijk om dat standpunt in het verdere verloop van het gesprek weer op te geven.

Bewaar ‘salarisverhoging’ voor het slot van je betoog

Breng liever eerst onder de aandacht wat er is bereikt in de afgelopen maanden. Of sinds de laatste salarisverhoging. Benoem daarbij duidelijk jouw eigen verdiensten en inbreng. En schuw niet om dat zo nodig met cijfermateriaal en rapportages te onderbouwen .

Benadruk het belang van het bedrijf

Houd één ding in het oog bij alles wat je opmerkt over je eigen prestaties. Die moeten ook in het belang zijn van je baas en het bedrijf. Als secretaresse zou je de volgende formulering kunnen gebruiken. “Ik heb me in maart van dit jaar aangemeld voor een aanvullende opleiding ‘Vergadertechnieken’. Ik hoop u zo in de toekomst nog beter te kunnen ondersteunen”.  Trek pas na deze uitvoerige gespreksfase de conclusie dat een salarisverhoging op zijn plaats is.
Hoe kan je tegenargumenten diplomatiek ontkrachten?

Stelt je baas zich constructief op met betrekking tot jouw argumenten? Toon dan zelf ook bereidheid om ​​compromissen te sluiten. Dat lukt als volgt:

 • volhard niet ten koste van alles in je maximale salariseis; Ben flexibel als hij met goede argumenten kan aantonen dat hij aan jouw verzoek niet kan voldoen voldaan;
 • verplaats jezelf in zijn positie. Gebruik formuleringen als : “Als ik in uw positie verkeerde, zou ik nog begrip kunnen hebben voor uw argumenten. Maar …….”. Vaak biedt dat nieuwe openingen in het gesprek. Maar in ieder geval toon je begrip voor de redenering van je chef;
 • maar verlies daarbij niet je eigen focus uit het oog. Wie alleen maar begrip voor tegenargumenten toont, keert met lege handen terug naar zijn bureau.

De afronding van jullie gesprek

Stuur in de laatste fase van het gesprek op een duidelijk onderhandelingsresultaat aan:

 • noem nogmaals de punten waarover jullie overeenstemming hebben bereikt;
 • herhaal de termijn (en voorwaarden) waarbinnen die gerealiseerd moeten zijn;
 • vraag om een schriftelijke vastlegging van jullie afspraken.