Vraag meer salaris van de baas met goede argumenten

Argumenten meer salarisHet laatste kwartaal van het jaar wordt traditioneel gebruikt voor de jaarlijkse functioneringsgesprekken en/of salarisonderhandelingen. In tegenstelling tot de meeste mannen zullen veel vrouwen hun prestaties en inzet daarin niet extra benadrukken. Ze vertrouwen erop dat hun baas dat zelf wel heeft gezien en dat ook financieel zal waarderen. Maar dat is een misverstand. Als je van mening bent dat het tijd is voor meer salaris, zul je ervoor moeten knokken.

Verzamel vooraf argumenten voor je salarisgesprek
Maak prioriteitenlijstje als geheugensteun
Confronteer je baas niet meteen met het thema meer salaris
Hoe kan je tegenargumenten diplomatiek ontkrachten?
De afronding van jullie gesprek

Verzamel vooraf argumenten voor je salarisgesprek

Om maximaal resultaat te behalen in het salarisgesprek met je baas, is het essentieel dat je vooraf een aantal punten helder hebt:

 • je (minimum) doelstelling;
 • je argumenten;
 • de mogelijke tegenargumenten van je baas;
 • de economische situatie van het bedrijf;
 • bewijzen van je inzet.

Maak prioriteitenlijstje als geheugensteun

Maak voor het gesprek een prioriteitenlijstje als geheugensteuntje voor jullie gesprek. Wat wil ik bereiken? En wat is daarvan belangrijk en wat is minder belangrijk? Een voorbeeld:

 • meer salaris;
 • één tot twee extra vakantiedagen;
 • vergoeding van kosten voor aanvullende opleiding;
 • overuren gecompenseerd door extra verlof;
 • etcetera.
Confronteer je baas niet meteen met het thema meer salaris

Onderhandel stap voor stap. Maak niet de fout om je baas meteen te overrompelen met het thema meer salaris. Je loopt het risico dat hij al meteen een afwijzend standpunt inneemt. En dan zal het voor hem niet gemakkelijk zijn om dat standpunt in het verdere verloop van het gesprek weer op te geven.

Bewaar ‘salarisverhoging’ voor het slot van je betoog

Breng liever eerst onder de aandacht wat er is bereikt in de afgelopen maanden of sinds de laatste salarisverhoging. Benoem daarbij duidelijk jouw eigen verdiensten en inbreng. En schuw niet om dat zo nodig met cijfermateriaal en rapportages te ondersteunen.

Benadruk belang van het bedrijf

Maar let er bij alles wat je opmerkt over je eigen prestaties op, dat die ook in het belang zijn van je baas en het bedrijf. Als secretaresse zou je de volgende formulering kunnen gebruiken: “Ik heb me in maart van dit jaar aangemeld voor een aanvullende opleiding ‘Vergadertechnieken’, om u in de toekomst nog beter te kunnen ondersteunen. ” Trek pas na deze uitvoerige gespreksfase de conclusie dat een salarisverhoging op zijn plaats zou zijn.
Hoe kan je tegenargumenten diplomatiek ontkrachten?

Stelt je baas zich constructief op met betrekking tot jouw argumenten, toon dan zelf ook bereidheid om ​​compromissen te sluiten. Dat lukt als volgt:

 • volhard niet in je maximale salariseis als hij met goede argumenten kan aantonen dat aan jouw verzoek niet kan worden voldaan;
 • verplaats jezelf in zijn positie met formuleringen als : “Als ik in uw positie verkeerde, zou ik nog begrip kunnen hebben voor uw argumenten maar …….”. Vaak biedt dat nieuwe openingen in het gesprek, maar je toont in ieder geval begrip voor de redenering van de chef;
 • maar verlies daarbij niet je eigen focus uit het oog. Want als je alleen maar begrip toont voor de tegenargumenten, keer je wéér onverrichterzake terug naar je bureau.

De afronding van jullie gesprek

Probeer in de laatste fase van het gesprek op een duidelijk onderhandelingsresultaat aan te sturen:

 • noem nogmaals de punten waarover jullie overeenstemming hebben bereikt;
 • herhaal de termijn (en indien van toepassing de voorwaarden) waarbinnen die gerealiseerd moeten zijn;
 • vraag om een schriftelijke vastlegging van jullie afspraken.