PEPP’s, uniforme pensioenregelingen in de EU

euromuntenDe Europese Commissie wil onze oudedagsvoorziening standaardiseren en heeft een voorstel gedaan voor uniforme pensioenregelingen in de EU. Maar de realiteit is een stuk ingewikkelder dan de experts in Brussel zich gewenst hadden.

Miljoenen EU-burgers missen aanvullend pensioen

Miljoenen burgers in de EU bouwen een aanvullend pensioen op. Maar in sommige lidstaten blijft het aantal burgers dat zelf voor haar oudedagsvoorziening zorgt, beduidend achter. Ook bij andere vormen van particuliere besparingen is er weinig beweging. En dat ondanks de aanstaande demografische veranderingen en de daarmee gepaard gaande afbreuk van wettelijke pensioenregelingen zoals de AOW. De EU-commissie heeft daarom een uniform pensioenproduct voorgesteld.PEPP: Pan-Europees PensioenProduct

Inmiddels heeft de EU-commissie een voorstel gepresenteerd voor het creëren van een EU-breed particulier pensioenproduct, in het EU-jargon Pan-Europees pensioenproduct. Ook wel liefkozend “PEPP” genoemd. Allerlei financiële bedrijven, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken en beleggingsfondsen, zouden dergelijke PEPP’s in de toekomst moeten kunnen aanbieden.

 

Geen vervanging bestaande pensioenregelingen

PEPP ‘s zijn niet bedoeld ter vervanging van bestaande  levensloopregelingen of andere particuliere spaarproducten binnen de EU. Het is eerder de bedoeling van de Europese Commissie om bestaande nationale spaarmodellen aan te vullen. Voor het product moeten met name burgers worden gewonnen, die tot dusver weinig of geen particuliere pensioenvoorziening kenden.

Pensioenregeling mee verhuizen naar buitenland

Kern van het plan is dat spaarders deze PEPP-producten naar andere EU-landen kunnen meenemen. Verhuist bijvoorbeeld een Nederlands burger naar Frankrijk om daar aan de slag te gaan, dan hoeft hij niet langer zijn pensioenpolis bij zijn Nederlandse aanbieder op te zeggen. Nu is dat vaak wel nog het geval. In plaats daarvan betaalt hij in Frankrijk gewoon verder op zijn PEPP-product. Klinkt goed, nietwaar? Minder rompslomp voor pensioenspaarders dus. Zij hoeven zich minder zorgen te maken over hun pensioenpolis bij een grensoverschrijdende verhuizing.

Consument vaart er wel bij

De aanbieder van een pensioenpolis op zijn beurt, kan erop rekenen dat zijn klanten hem trouw blijven. Ook kan hij gemakkelijker producten creëren die in de hele EU verkocht kunnen worden. Voor een Franse aanbieder zal het daarom gemakkelijker zijn om de Nederlandse markt te betreden en omgekeerd. Dat zal de concurrentie versterken, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan de consument. 

Verschillende belastingregimes hinderen PEPP’s

Het idee van de commissie verdient waardering. Maar er zijn veel valkuilen die een succes van PEPP in de weg staan. Daartoe behoort met name de uiteenlopende  belastingwetgeving in de afzonderlijke EU-lidstaten. Die verschilt meestal heel erg van elkaar en bovendien is ze vaak erg gecompliceerd.

  • In sommige landen belast de staat de inleg van spaarders, d.w.z. vóór pensionering;
  • In andere landen worden alleen de uitkeringen na pensionering belast;
  • En sommige lidstaten heffen ook belasting op de rendementen, andere weer niet.

Deze verschillende belastingregels vormen een groot obstakel voor invoering van PEPP-producten.