Betalen en lenen volgens peer-to-peer-principe (P2P)

peer-to-peer-icoontjeOverboekingen in digitale vorm, direct van particulier naar particulier. Ze zullen onze manier van betalen en de omgang met geld radicaal veranderen. Platforms voor een peer-to-peer-gegevensuitwisseling zijn niet nieuw. Maar de term ‘peer-to-peer’ (afgekort P2P) kent de laatste jaren wel een forse heropleving. Tijd voor nadere uitleg over dit begrip.

Vertrouw je vrienden, niet de banken

Commercie, banken, aanbieders van betaaldiensten, IT- en telecommunicatiebedrijven. Ze studeren allemaal op nieuwe systemen en standaards voor contant en contactloos betalen. Maar veel innovaties gaan al veel verder. Ze creëren niet alleen een geheel nieuwe betaal-cultuur volgens het principe “vertrouw je vrienden, niet de banken!” Ze zorgen ook voor een fundamentele verandering in het beheer van financiële middelen.
Vertrouwen als valuta

Het vertrouwen in centraal gestuurde financiële instellingen en banken daalt. Tegelijk verschuift het accent naar gedecentraliseerde netwerkachtige transactievormen en betaalmethoden. En ook naar gemeenschappelijk opgebrachte vormen van financiering. Consumenten nemen stap voor stap hun geldtransacties in eigen hand volgens peer-to-peer-principes (P2P). Op den duur worden banken op die manier nagenoeg overbodig.

Wat is peer-to-peer?

Om te beginnen een eenvoudige definitie van de term peer-to-peer. “Peer” betekent in het Engels ‘gelijkwaardige’ of ‘collega’. Het is gebaseerd op gelijkwaardigheid van partners. In meest ruime zin kan men ‘peer-to-peer’ zien als bilaterale communicatie tussen twee of meer partners met dezelfde bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

P2P in termen van IT

Als we het in de IT-branche hebben over P2P, gaat het om de communicatie tussen gelijkwaardige computers. Dat kunnen twee computers zijn, maar ook veel meer. Al die computers kunnen zowel informatie ophalen als bijdragen. Daarbij bestaat er geen rollenpatroon meer zoals in een server/client-model. Van een centrale server wordt immers afgezien. In plaats daarvan wordt de informatie decentraal in het netwerk opgeslagen. Denk daarbij niet aan een netwerk zoals het internet, maar meer aan een ad-hoc omgeving. Daarin treden partners spontaan met elkaar in verbinding. Zonder op een achterliggende infrastructuur aangewezen te zijn.

Telefoongesprek schoolvoorbeeld peer-to-peer-verbinding

Dit soort communicatie is noch nieuw, noch ongewoon. Integendeel: het komt overeen met gewone communicatie tussen mensen. Elk telefoongesprek is in dat opzicht een peer-to-peer-verbinding. En zoals bekend is, hebben we onze telefoons steeds slimmer en krachtiger gemaakt. Ze moeten niet alleen spraak, maar ook data kunnen overdragen. Het ligt dus voor de hand om die gegevensoverdracht niet via een centrale server, maar rechtstreeks te laten verlopen. Uitsluitend in de P2P-modus.
P2P-marktplaatsen voor krediet

Helemaal nieuw is die trend niet. Platforms als geldvoorelkaar.nl, Prosper.com, Smava.de en Zopa.com, brengen miljoenen particuliere geldschieters en beleggers nu al met elkaar in contact. En zonder dat daarvoor traditionele banken nodig zijn. Als leidende online marktplaats voor kredieten in Nederland had geldvoorelkaar begin 2018 al bemiddeld in meer dan 125 miljoen euro.

Peer-to-peer-lending

Het Engelse woord ‘ lending’ staat voor lenen of uitlenen. Peer-to-peer-leningen zijn online leningen tussen particulieren of bedrijven. Omdat de afwikkeling volledig op internet gebeurt, zijn er minder kosten mee gemoeid dan bij een traditionele banklening. Bij crowdlending worden meerdere geldbedragen samengevoegd tot één krediet en doorgestuurd naar een geselecteerde geldverstrekker.