Kredietgesprek: zelfverzekerd overkomen cruciaal

kredietgesprekEr is alles aan gelegen om als aanvrager van een krediet in een kredietgesprek zelfverzekerd over te komen. De goedkeuring van een kredietaanvraag hangt immers mede af van de subjectieve beoordeling van de kredietnemer door de kredietverstrekker.

Goedkeuring of afwijzing van een lening

Zelfverzekerd optreden kan natuurlijk objectieve gegevens zoals een negatieve BKR-registratie of te laag inkomen niet wegpoetsen. Maar toch geeft een zelfverzekerde uitstraling van aanvrager vaak de doorslag bij goedkeuring of afwijzing van de lening. Bankadviseurs zijn immers ook maar mensen. Ze laten zich voor een deel leiden door persoonlijke indrukken.
Stel je niet op als bedelaar in kredietgesprek

Als aanvrager van een lening moet je zeker niet te schuchter in een kredietgesprek overkomen. Je kan bijvoorbeeld in onderhandelingen over de leningvoorwaarden best laten doorschemeren dat er ook nog een andere aanbieder is. Anders gezegd, je moet je als aanvrager van een lening niet als bedelaar opstellen.

Vertrouwen in kredietnemer doorslaggevend

Dat ook de persoonlijke indruk van de aanvrager van invloed is op de beslissing van de adviseur, is logisch en begrijpelijk. Want de bank is bij toekenning van een lening uiteraard vooral geïnteresseerd of de termijnen op tijd worden betaald en de lening volledig wordt terugbetaald. In dat opzicht is een zeker vertrouwen in de kredietnemer essentieel. Die dient niet alleen financieel in staat te zijn om de lening terug te betalen, maar ook de juiste instelling te bezitten om zijn verplichtingen na te komen. Stel bijvoorbeeld dat de kredietnemer na afsluiten van de lening nalatig is in betaling van zijn termijnen of zich in de tussentijd overlaadt met andere schulden. Dan heeft de bank weliswaar juridische middelen, maar leiden die niet tot resultaat. Zo’n krediet is tot mislukken gedoemd.
Wat gewaardeerd wordt in kredietgesprek

Het wordt door banken ook altijd als positief ervaren als je stukken die bij de kredietbeoordeling van belang kunnen zijn, zelf aanreikt. Die aanpak is eigenlijk vrij simpel, maar blijkt in de praktijk zeer effectief te zijn. Wie documenten uit zichzelf aanlevert, heeft immers niets te verbergen.
Tot de documenten waarop banken je kredietwaardigheid kunnen beoordelen, behoren salarisstroken, een bericht van vaste aanstelling of een opsomming van vermogensbestanddelen.