Kredietgesprek: zelfverzekerd overkomen cruciaal

kredietgesprekEr is alles aan gelegen om als aanvrager van een krediet in een kredietgesprek zelfverzekerd over te komen. De goedkeuring van een kredietaanvraag hangt immers ook af van de beoordeling van de kredietnemer door de kredietverstrekker.

Goedkeuring of afwijzing van een lening

Zelfverzekerd optreden kan natuurlijk objectieve gegevens zoals een negatieve BKR-registratie of te laag inkomen niet wegpoetsen. Maar toch geeft een zelfverzekerde uitstraling van de aanvrager vaak de doorslag bij goedkeuring of afwijzing van de lening. Bankadviseurs zijn immers ook maar mensen. Ze laten zich voor een deel leiden door persoonlijke indrukken.
Stel je niet op als bedelaar in kredietgesprek

Als aanvrager van een lening moet je zeker niet te schuchter in een kredietgesprek overkomen. Laat bijvoorbeeld in onderhandelingen over de leningvoorwaarden doorschemeren dat er ook nog een andere aanbieder is. Anders gezegd, stel je als aanvrager van een lening niet als bedelaar op.

Vertrouwen in kredietnemer doorslaggevend

Ook de persoonlijke indruk van de aanvrager is van invloed is op de beslissing van de adviseur. Dat is logisch en begrijpelijk. Want de bank is bij toekenning van een lening uiteraard geïnteresseerd in twee dingen:

  • betaalt de aanvrager de termijnen op tijd?
  • krijgen we de lening volledig terugbetaald?

In dat opzicht is een zeker vertrouwen in de kredietnemer essentieel:

  • die moet niet alleen financieel in staat te zijn om de lening terug te betalen;
  • hij dient ook de juiste instelling te bezitten om zijn verplichtingen na te komen.

Stel bijvoorbeeld dat de kredietnemer na afsluiten van de lening nalatig is in betaling van zijn termijnen. Of dat hij zich in de tussentijd overlaadt met andere schulden. Dan heeft de bank weliswaar juridische middelen in handen. Maar die leiden dan die niet tot resultaat. Zo’n krediet is tot mislukken gedoemd.
Wat waardeert de bank in een kredietgesprek

Banken ervaren het ook altijd als positief als men stukken die bij de kredietbeoordeling van belang kunnen zijn, zelf aanreikt. Die aanpak is eigenlijk vrij simpel en blijkt in de praktijk zeer effectief te zijn. Lever je documenten uit jezelf aan? Dan heb je  immers niets te verbergen.
Tot de documenten waarop de bank je kredietwaardigheid kan beoordelen, behoren:

  • salarisstroken;
  • een bericht van vaste aanstelling;
  • of een opsomming van vermogensbestanddelen.