Huurtoeslag voor huurders in de sociale sector

huurtoeslagIs je inkomen onvoldoende, dan kan je in Nederland toch voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komen. Je ontvangt dan een zogenaamde toeslag. Het meest bekend zijn de zorgtoeslag en de huurtoeslag. De huurtoeslag bijvoorbeeld, is erg in trek bij studenten. Ze zijn op die manier minder kwijt aan huur. Studeren is immers toch al niet goedkoop. Niet zo verwonderlijk dus dat studenten uit zijn op een huurwoning die recht geeft op huurtoeslag.

Hoe hoog is de huurtoeslag?

Hoeveel toeslag iemand ontvangt, wordt voornamelijk bepaald door het inkomen in relatie tot de verschuldigde huur. Hoe meer inkomen, hoe hoger het bedrag dat de betrokkene zelf moet opbrengen. Het deel dat voor eigen rekening komt, noemt men de basishuur. In 2017 lag dat bedrag rond 220 euro. Wat de uiteindelijke huurtoeslag wordt, kan worden berekend op de website van de belastingdienst, Toeslagen.nl.
Voorwaarden voor huurtoeslag

Wil je in aanmerking komen voor huurtoeslag, dan moet je aan tal van voorwaarden voldoen.

  • zo mag je niet te veel inkomen hebben;
  • je moet minimaal 18 jaar zijn;
  • je moet een zelfstandige woonruimte bewonen met eigen keuken en aanrecht.

Bedenk wel dat dit geen volledige opsomming is. Voor een complete opsomming kan je terecht op de website van de Belastingdienst.

Aanvragen van de toeslag

Op de website van de belastingdienst is een speciale plek ingeruimd voor het aanvragen van huurtoeslag. Dat doe je op ‘Mijn toeslagen’. Daarop je kan inloggen met je Digid.

Bij hoger inkomen verandert ook de toeslag

Ga je meer verdienen of ga je samenwonen, dan kan ook het recht op toeslag wijzigen. Zowel huur- als zorgtoeslag zijn immers inkomensafhankelijk. Met een hoger (gezamenlijk) inkomen, komt een groter deel van de huur voor eigen rekening. En ga je over de toeslaggrens heen, dan ontvang je zelfs helemaal niets meer. Voor een alleenstaande lag die grens in 2017 bij 22.200 euro (bovengrens bij een gezamenlijk inkomen van 2 partners was 30.175 euro).  Om te voorkomen dat je achteraf moet terugbetalen, moeten wijzigingen in inkomen zo snel mogelijk worden gemeld aan de belastingdienst. De toeslag wordt dan verlaagd.
Meer huurtoeslag

Uiteraard is ook het omgekeerde denkbaar. Ga je minder verdienen of is er sprake van echtscheiding, dan kan dat leiden tot een verhoging van de toeslag.