Hypotheek zonder vast contract

Zonder vast contract geen hypotheek? Dat is een misvatting.De hoge huur is veel flexwerkers een doorn in het oog. Ze willen graag een koopwoning betrekken, maar denken dat dit niet lukt zonder vast contract. Toch zijn banken bereid om flexwerkers een hypotheek te verstrekken. Dan moeten ze wel een perspectiefverklaring kunnen overleggen.

Wat is een perspectiefverklaring?

Met een perspectiefverklaring kunnen mensen zonder vast contract gemakkelijker de financiering van een eigen huis rond krijgen. Bij een dergelijke verklaring is niet alleen de zekerheid van een baan maatgevend. Zaken als opleiding en werkervaring, maar ook de kansen op de arbeidsmarkt, spelen een rol. Dat samen geeft een indicatie of iemands inkomen in de toekomst stabiel zal blijven. De nadruk ligt dus meer op inkomensperspectief dan op baanzekerheid.
Waarom werd de verklaring geïntroduceerd?

Flexwerkers moesten voorheen bij het aanvragen van een hypotheek aantonen dat ze tenminste drie jaar onafgebroken inkomen hadden genoten. Maar een toenemend aantal mensen werkt zonder vast contract. Een aantal partijen, waaronder Vereniging Eigen Huis, Randstad en Obvion, beschouwden deze wijze van hypotheek aanvragen daarom achterhaald. Ze introduceerden het fenomeen “perspectiefverklaring”. Ze waren van mening dat ook flexwerkers recht hadden op een hypotheek. Banken moesten volgens hen ook het toekomstperspectief laten meewegen bij de beoordeling van de kredietwaardigheid.

Wat vermeldt een perspectiefverklaring?

Het uitzendbureau vermeldt in de verklaring dat de betrokken uitzendkracht op grond van zijn werkzaamheden, zijn actuele inkomen zal behouden. Anders gezegd: diens inkomen blijft stabiel. Die prognose is gebaseerd op zijn achtergrond en de omstandigheden in de markt.

Toetsing kredietwaardigheid blijft gelijk

Uitzendkrachten die langer dan één jaar actief zijn voor een uitzendbureau, kunnen dankzij een perspectiefverklaring een hypotheekaanvraag bij de bank indienen. Daarmee komt het eigen huis binnen handbereik van duizenden uitzendkrachten. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen: de bank heeft het laatste woord. De kredietwaardigheid van flexwerkers wordt op eenzelfde wijze getoetst als bij mensen met een vast contract.
Zonder vast contract niet langer gediscrimineerd

Mensen zonder vast contract nemen een steeds grotere positie in op de arbeidsmarkt. Maar die toenemende flexibilisering moet voor hen niet uitdraaien op een uitsluiting van hypotheek en eigen-woning-bezit. Het enige wat moet tellen: zijn de maandlasten betaalbaar. En wat dat betreft, is alleen het inkomen bepalend. En er zijn legio flexwerkers die minstens zoveel (of meer) verdienen dan mensen in vaste dienst. Door de komst van een perspectiefverklaring worden zij niet langer gediscrimineerd.