Categorieën
geldschieter particuliere geldschieters private geldschieters

Familiebank: ouders die voor bank spelen

ouders en kinderenHet begrip familiebank betekent dat je als vermogende ouders aan je kinderen een lening verstrekt voor de financiering van hun koopwoning. De rente die ze aan de ouders betalen is voor hen aftrekbaar. De ouders op hun beurt schenken dat rentebedrag weer terug aan de kinderen. Een familiebank-constructie kan zowel voor de ouders alsook voor de kinderen financieel erg voordelig zijn.

Voordelen familiebank voor ouders en kinderen

De familiebank kent tal van voordelen, maar het kost wel wat tijd en inspanning om alles zorgvuldig te regelen.

  • Het voordeel voor de ouders schuilt met name in de extra rente die hun spaargeld oplevert: in plaats van de luttele 1% op een gewone spaarrekening (situatie aanvang 2017), ontvangen ze via een familiebank-constructie al gauw een ‘fatsoenlijke’ rente van pakweg 5%;
  • En de kinderen krijgen een goedkope lening voor de aanschaf van hun woning. En het mooie van zo’n constructie: de belastingdienst betaalt eraan mee.
Rekenvoorbeeld

Stel zoon- of dochterlief heeft een mooie koopwoning op het oog maar de hypotheekaanvraag bij de bank ketst net af. Als ouder heb je een aardig spaartegoed opgebouwd (actuele spaarrente 1%) en je zou graag willen bijspringen.

  • Je verstrekt daarom een lening van € 100.000,- en vraagt daarover 5% rente. (Die rente moet wel marktconform zijn om de fiscale voordelen te kunnen genieten);
  • Na aftrek van het belastingvoordeel (40,4%), resteert voor zoon of dochter van de bruto rentelast van € 5000,- iets minder dan € 3000,-;
  • De extra rente van € 4000,- die het jou als ouder oplevert ten opzichte van de rente op de spaarrekening, schenk je weer terug aan je kind. De lening levert hem of haar daardoor per saldo jaarlijks € 1020,- op.
Ouders die voor bank spelen: familiebank

Banken zullen vanaf 2018 nog slechts maximaal 100 procent van de marktwaarde van een ­koopwoning aan hypotheek verstrekken. Bovendien hanteert de bank in de praktijk de regel dat de hypotheek maximaal 4 tot 4,5 maal het bruto jaarsalaris mag bedragen. Bij een salaris van € 35.000,- is dat een hypotheek van hooguit € 120.000,-. Wanneer de ouders spaargeld bezitten dat ze niet meteen nodig hebben, kunnen ze hun kroost én zichzelf een goede dienst bewijzen door zelf voor bank te spelen. Via deze zogenaamde ‘familiebank-constructie’ is er dan ineens veel meer mogelijk.