Dubbel uitgegeven rekeningnummers

dubbel uitgegeven rekeningnummersAan veel klanten kende ABN Amro in 2017 per abuis dubbel uitgegeven rekeningnummers toe. Die nummers waren al uitgegeven aan een klant bij een andere bank. In totaal bleek ABN Amro 12.000 rekeningnummers dubbel te hebben uitgegeven. Het betrof oude 9-cijferige bankrekeningnummers die vrijkwamen bij het samengaan met Fortis Nederland.

ABN Amro in de fout met bankrekeningnummers

Het was de bedoeling om de betrokken rekeningnummers voor verder gebruik te blokkeren. Door een misverstand bij de samenvoeging van systemen van AMRO en Fortis, was die blokkade onbedoeld opgeheven. De betrokken rekeningnummers droeg AMRO bank over aan Equens. Binnen het eurogebied bestond op dat moment immers een tekort aan bankrekeningnummers. Equens houdt zich als verwerkingscentrale onder meer bezig met Europees betalingsverkeer.
Dubbel uitgegeven rekeningnummers bij toeval ontdekt

In oktober 2017 constateerde de bank de uitgave van de dubbele rekeningnummers bij toeval. Aanleiding was een geblokkeerde spoedoverboeking bij ABN Amro.

Overboeking naar foutieve rekening niet waarschijnlijk

De kans dat gelden naar een verkeerde persoon of instelling zijn overgeboekt, leek overigens niet waarschijnlijk.

  • Europese bankrekeningnummers hebben sinds de invoering van het IBAN-systeem in 2014 een eigen landcode en een specifieke bankcode;
  • Vanaf 2017 controleren diverse Nederlandse grootbanken bij overboekingen ook de namen van begunstigden.

Maar uiteraard is dubbele uitgifte van bankrekeningnummers niet de bedoeling. Is ondanks deze extra beveiligingen toch sprake van een foutieve overboeking, dan misstaat het niet als de klant daarvoor schadeloos wordt gesteld. Je kan daarbij ook denken aan praktische schade. Bijvoorbeeld   briefpapier dat een foutief rekeningnummer vermeldt. De bank gaf aan dat  samen met haar klanten op te lossen.
Herstelacties van ABN Amro

In november 2017 startte ABN Amro met herstel van de vergissing. Dagelijks kende de bank daarvoor aan 350 particuliere en 60 zakelijke relaties een nieuw rekeningnummer toe. Hun oude, dubbel uitgegeven rekeningnummer konden ze tot eind 2017 blijven gebruiken. Daarna zouden die definitief vervallen.