Fortuna ’s geldschieters in conflict

voetbalveld met supporters en voetbalDe geldschieters van eerstedivisieclub Fortuna lagen begin 2016 behoorlijk met elkaar overhoop. De penibele financiële positie van Fortuna kon men dan ook niet los zien van de interne machtsstrijd binnen de vereniging.

Fortuna zoekt nieuwe geldschieters

Jo Abelshausen en René ter Borgh, twee kapitaalkrachtige geldschieters binnen Fortuna, lagen al maanden behoorlijk met elkaar overhoop. Daardoor kon de club zich niet op positieve wijze manifesteren. Directeur Sangen was van mening was dat het conflict tussen beide investeerders al veel te lang aansleepte. Hij stelde daarom alles in het werk om nieuwe geldschieters te vinden.

Nieuwe organisatie liet op zich wachten

Het ging te ver om te stellen dat Fortuna door het aanslepende conflict tussen Abelshausen en Ter Borgh ter ziele zou gaan. Maar dat het niet goed was voor het functioneren van de vereniging, kon niet worden ontkend. Maandenlang moest men alle energie in dit soort aangelegenheden steken. Dat laat dan weinig ruimte om te investeren in een nieuwe organisatie.
Spelers Fortuna kregen maar deel van salaris

Spelers, staf en personeel van Fortuna ontvingen in het seizoen 2015/2016 over meerdere maanden niet hun volle salaris. Hoewel concrete cijfers daarover niet naar buiten werden gebracht, was duidelijk dat de noodlijdende club vrijwel niet aan haar financiële verplichtingen kon voldoen. Er vonden wel betalingen plaats, maar niet het volledige salaris.

Boete KNVB van 25.000 euro

Maar het waren niet alleen salarisperikelen die Fortuna parten speelden. In februari 2016 legde de KNVB ook nog eens een boete van 25.000 euro op voor de vertraagde en niet voldoende onderbouwde aanlevering van financiële stukken.
Begrotingstekort van half miljoen euro

De club zat midden in een reorganisatie. En het welslagen daarvan was onlosmakelijk verbonden met het beschikken over liquide middelen. Om die reden voerde men op dat moment gesprekken met meerdere partijen die Fortuna financieel uit de brand konden helpen. 

Vertraging leidde tot geldboete KNVB

In de hectiek die dat met zich meebracht liep de aanlevering van stukken richting KNVB vertraging op. Dat leidde tot een fikse financiële boete. Een sanctie die op een uiterst ongelegen moment kwam. De club had immers toch al te maken met een tekort van een half miljoen euro op de lopende begroting.