Koopkrachtplaatjes Asscher: pure verkiezingsretoriek

Pure verkiezingsretoriek, zo zou je de koopkrachtplaatjes kunnen noemen die vice-premier Asscher eind 2016 aan de Kamer zond. Huishoudens zouden er tussen 2012 en 2017 gemiddeld 5,5% in koopkracht op vooruit zijn gegaan. De tsunami aan positieve berichten voor de verkiezingen in maart 2017 was dan toch losgebarsten. Enige maanden daarvoorhad men het nog over “de broekriem aantrekken”.

Hoezo ‘financieel beter geworden’

“Hoera, hoera, we zijn er allemaal financieel beter van geworden”, gilt Asscher van de daken. Wat een nietszeggende boodschap!! Van 2008 tot 2011 hebben we 10-12% ingeleverd. Van 2012 t/m 2016 zijn we er 5,5% op vooruit gegaan. En dat allemaal dankzij het beleid van twee kabinetten Rutte. Per saldo pakweg 7% achteruitgang dus! Hoe ironisch, want deze vicepremier van het PvdA heeft meegeholpen om half Nederland tot op het bot leeg te zuigen.Asscher wil kiezer overhalen met leugenachtige koopkrachtplaatjes

Asscher probeert met deze leugenachtige koopkrachtplaatjes en -praatjes op de valreep nog wat onnozelaars te vinden die zijn splinterpartij willen steunen. Hopelijk doorziet de burger deze opzichtige verkiezingsretoriek. Want uiteindelijk zijn de zwaksten in de samenleving de dupe van het beleid van Rutte II: de chronisch zieken, mindervaliden en de werkzoekenden. Hopelijk laat de Nederlandse burger in maart 2017 het verstand prevaleren.

Koopkrachtpraatjes van Asscher vragen om nuancering

De praatjes en plaatjes van Asscher liet hij opstellen door zijn eigen departement. ‘De slager die zijn eigen vlees keurt’, zogezegd. Als een onafhankelijk onderzoeker een rapport zou maken, dan zou dat heel wat andere uitkomsten geven.

Gemanipuleer met cijfers

Spottend wordt er wel eens gezegd: “er zijn kleine leugens, grote leugens en statistieken”. Maar sinds Rutte II bestaat er nog een “alles overtreffende trap”: ‘gemanipuleer met cijfers’! En de koopkrachtplaatjes van Asscher zijn daar het voorbeeld van! Ter illustratie: onze pensioenen zijn al pakweg 10 jaar niet geïndexeerd en de lonen zijn de afgelopen 5-10 jaar nauwelijks gestegen. De kosten voor levensonderhoud en belastingen daarentegen zijn wel drastisch toegenomen! Hoe kan Asscher dan beweren dat 8 op 10 huishoudens er door Rutte II financieel beter van zijn geworden?
Een op vijf huishoudens heeft acute schulden

Nederland is koploper in de wereld wat betreft de hoogte van de schuld per hoofd van de bevolking. Het rapport van Asscher rijmt dan ook volstrekt niet met de Nibud-gegevens! In Nederland heeft pakweg 45% van de huishoudens moeite met rondkomen. En zo’n 40% van die huishoudens loopt achter met zijn betalingen. Een op de vijf huishoudens heeft acute schulden. Ja, half Nederland wordt achter de vodden gezeten door deurwaarders. En dit kabinet blijft glashard beweren dat we er met zijn allen beter op zijn geworden. We smachten naar een kabinet dat de burger serieus neemt. Kinderen kijken uit naar Sinterklaas, volwassenen naar de verkiezingen in maart 2017!