Benefits: voordelen of opbrengsten

tekst met 'employee-benefits'Aan veel Engelse woorden zijn we in het dagelijks leven inmiddels wel gewend geraakt. Zo kijkt er niemand er meer van op als hij “feedback” ontvangt of een “to-do list” krijgt voorgelegd. Maar we moeten toch altijd een beetje glimlachen, als een persoon zo’ n nieuw Nederlands begrip gebruikt, als dat in de gegeven context niet zo goed past. Als iemand  bijvoorbeeld het woord “benefits” gebruikt als we het over handwerken hebben.

Wat zijn benefits?

“Benefits” zijn vrij vertaald “voordelen” of “opbrengsten”. Het kan ook gaan om:

 • een financiële steun;
 • een gift;
 • of een subsidie.

Het woord benefit wordt in de zakenwereld meer en meer gebruikt:

 • welke benefits brengt ons deze campagne?
 • hoe groot zijn de benefits die we kunnen behalen met deze herstructurering;
 • misschien zitten er voor ons wel benefits aan dit project;
 • we zijn hier niet om benefits te verdelen!

Met extra benefits medewerkers binden

In bepaalde kringen is het woord benefit dan ook heel gewoon. Bekwame medewerkers bijvoorbeeld, probeert men door middel van diverse benefits, diverse vergoedingen dus, langdurig aan een bedrijf te binden.

Voordelen secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden worden in het Engels ook wel “compensation and benefits” genoemd. Dat soort voordelen kan dus omvatten:

 • betalingen voor pensioen- en spaarplannen door de werkgever;
 • uitkeringen in geval van ziekte die verder gaan dan de wettelijke bepalingen;
 • een auto van de zaak;
 • eventuele huisvestingskosten van werknemers;
 • de vergoeding van studiekosten;
 • maaltijdvergoedingen;
 • verjaardagsbonussen;
 • bijdragen in parkeergelden.
Beloning voor toegevoegde waarde

Een bijzondere positie in dit kader neemt de vergoeding van kosten voor gecreëerde meerwaarde in. Toegevoegde waarde heet in het Engels “wealth created”.  De gegenereerde meerwaarde wijst op de attractiviteit van een onderneming en vertegenwoordigt hoge waarde voor aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Variabel beloningssysteem

Met de invoering van variabele beloningssystemen wordt vaak beoogd werknemers meer te identificeren met het bedrijf om hen aan te sporen tot een vorm van samen ondernemen.