Financieren wordt gemakkelijker

FinancierenVoor veel bedrijven wordt financieren gemakkelijker. Dankzij de boeterente die ze bij de ECB moeten betalen, zit het geld wat losser bij de banken. Het is een hele tijd geleden dat bedrijven zo gemakkelijk aan geld konden komen. Bij jonge bedrijven en het MKB echter, blijven de kredietinstellingen voorzichtig.

Ruimere kredietverlening

De kansen voor het aantrekken van vreemd kapitaal van de bank, zijn voor bedrijven al verbeterd vanaf 2012. Maar zo vrijgevig als nu waren banken bij hun kredietverlening nog maar zelden. Dat tonen onderzoeken aan. De gunstige financieringsvoorwaarden zijn vooral een gevolg van de aanhoudend positieve economische ontwikkelingen. Maar ook van de lage rente.
Financieren nog probleem voor MKB

Meer dan de helft van ondervraagde ondernemers beoordeelt de toegang tot financiering als goed. In 2012 was dat beeld nog duidelijk negatief. Toen beschouwde nog slechts 45 procent de vooruitzichten voor financiering als positief. Toch raakt vijf procent van de bedrijven niet aan een lening. Met name voor het MKB is financieren nog een probleem. Dat bleek in onder meer uit de jaarlijkse MKB Marktmonitor van uitzendbureau Unique. Banken houden nog te vaak de hand op de knip vonden de 1600 ondervraagde MKB-bedrijven. Men constateerde dat bedrijven graag meer willen investeren dan financieel mogelijk is.
Zelfs horeca komt gemakkelijker aan financiering

Onder de vijf procent die door de banken werd afgewezen vindt men nauwelijks industriële bedrijven. Die krijgen namelijk bijzonder gemakkelijk een krediet. Dat geldt met name voor:

  • de automobielindustrie;
  • de chemische en farmaceutische industrie;
  • voor de meeste machinebouwers.

Beduidend slechter kan men financieren in de handel. En traditioneel gespannen is de relatie tussen banken en gastronomie als het gaat om de financiering. Maar zelfs in de horecabranche ondervonden bedrijven minder problemen bij de kredietverlening.

Hoe kleiner het bedrijf, hoe slechter de kansen op krediet

In principe zijn de kansen op het krijgen van een lening voor kleine bedrijven aanzienlijk slechter dan voor grote bedrijven. De meest voorkomende reden voor afwijzing van een kredietaanvraag is ontbrekende zekerheden. Vooral starters hebben doorgaans problemen om de voor financiering benodigde eigen middelen aan te tonen.