Categorieën
banken hypotheek

Personeelskorting hypotheek fiscaal gezien

personeelskortingPersoneelskorting bij banken kreeg fiscaal een andere behandeling. De banken betalen de korting sinds 2016 daarom als fiscaal belaste vergoeding uit. Medewerkers van banken krijgen vaak korting op de rente als men een hypotheek bij de bank afsluit. Maar ook op andere producten zoals verzekeringen, krijgen personeelsleden bij banken aantrekkelijke kortingen.  

Personeelskorting hypotheek niet langer fiscaal vrij

Medewerkers van banken ontvangen vaak een korting op de rente als zij een hypothecaire lening aangaan. Lange tijd bracht de bank die personeelskorting meteen in mindering op de te betalen hypotheekrente. Maar door een wetswijziging mag men de korting vanaf 1 januari 2016 niet langer fiscaal vrij ontvangen. Bedoelde wetswijziging kwam er op verzoek van PvdA-kamerleden die er in 2013 kritische vragen over stelden. Men vond dat de staat te veel belastinginkomsten mis liep door dergelijke kortingsregelingen.Personeelskorting als bruto-vergoeding

Banken en verzekeraars moesten als gevolg van bedoelde wetswijziging hun administratie anders inrichten. Dat gold trouwens ook voor financiële toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

  • In de praktijk komt het er meestal op neer dat men personeel het gewone klanttarief laat betalen;
  • De rentekorting stelt men dan in de vorm van een belastbare vergoeding betaalbaar;
  • Op die bruto-vergoeding past men de normaal gebruikelijke loonheffingen toe.

Gevolgen voor de renteaftrek

Banken mogen de rentekorting dus niet langer als een belastingvrije vergoeding toekennen.  Medewerkers van de bank betalen daarom vanaf 1 januari 2016 een hoger rentebedrag. Doorgaans neemt de renteaftrek daardoor met eenzelfde bedrag toe.Ook andere vergoedingen niet langer belastingvrij

De wetswijziging van 1 januari 2016 heeft trouwens niet alleen gevolgen voor de rentekorting. De aanpassing geldt ook voor andere kosten die verband houden met het afsluiten van een hypotheek. Ook die mag de bank niet langer belastingvrij aan personeelsleden verstrekken. Je kan daarbij denken aan zaken als:

  • taxatiekosten;
  • kosten bankgarantie;
  • boeterente bij gedeeltelijk vervroegde aflossing.

Komen personeelsleden in aanmerking  voor een vergoeding van bedoelde kosten door de werkgever? Dan moeten zij die vanaf 2016 zelf voldoen en achteraf een declaratie bij hun baas indienen.