Looptijd voor uw lening kiezen

looptijd kiezenWie een dezer dagen een lening wil afsluiten kan zich gelukkig prijzen. De rente op leningen is lager dan nooit tevoren. Vraag is alleen: wat is de juiste looptijd voor mij? Loont zich een kortlopende lening of is een langlopende lening beter voor mij?

Korte looptijd: lage rentelasten

Ongeacht of het nu gaat om een persoonlijke lening, een autokrediet of een krediet voor woningverbetering, in principe kunnen kredietnemers kiezen tussen een kredietermijn van 12 tot 120 maanden. En nam je pakweg 40 jaar geleden als ambtenaar een lening op, dan was zelfs nog een termijn tot 240 maanden mogelijk.
Voordelen korte looptijd bij lage rente

Maar korte looptijden hebben bij de actuele lage rente twee grote voordelen:

  • Op de eerste plaats is de rente gunstiger omdat een korte looptijd het kredietrisico voor de bank laag houdt;
  • Op de tweede plaats wordt de lening sneller terugbetaald, zodat u niet alleen sneller schuldenvrij bent, maar ook lagere kredietkosten heeft dan op een lening met een lange looptijd.

Daar staat tegenover dat uw maandelijkse betaling wel hoger is. Kortlopende leningen zijn daarom alleen geschikt als u zich een hogere maandlast financieel kunt veroorloven.  Of als u slechts een klein bedrag wil financieren.
Lange looptijd betekent lage maandlast

Langere looptijden vanaf pakweg 24 maanden, zijn populair bij veel leners. Zij waarderen vooral de lage maandlast die ze aan de bank verschuldigd zijn. Een langere kredietduur verhoogt echter ook het risico van wanbetaling voor de bank en daarmee de rentekosten. Want het verhoogde kredietrisico laten zich de banken betalen via een hogere rente. De totale kosten van uw lening verhogen.

Lange looptijd is niet altijd duurder

Toch hoeft een lange looptijd niet noodzakelijkerwijs duur te zijn. Veel banken geven kredietnemers met lange looptijden het recht om zonder kosten extra af te lossen. En daardoor kan men looptijd en totale kosten reduceren. Mogelijkheden om geld te besparen bieden ook de leningcondities: juist bij lange looptijden, zijn er vaak grote verschillen in rentetarieven.

Looptijd en levensduur van het te financieren object

Of u nu moet kiezen voor een korte of lange krediettermijn, hangt vooral af van uw persoonlijke omstandigheden. Kies uw looptijd net zo lang dat u alle maandelijkse termijnen probleemloos kan betalen. En daarbij gaat het niet alleen om uw huidige levenssituatie. U dient ook rekening te houden met problemen die zich mogelijk in de toekomst kunnen voordoen. Let er ook op dat de looptijd van de lening niet hoger is dan de levensduur van het gefinancierde object.

Geef uw lening zelf vorm

Sommige banken bieden de mogelijkheid om de maandelijkse termijn en op die manier ook de kredietduur zelf vast te leggen. U kunt zo uw lening helemaal naar eigen wens gestalte geven, een krediet op maat dus. Welke lening optimaal aansluit bij uw persoonlijke situatie en tevens voldoet aan de acceptatiecriteria van de bank? Dat kunt u het beste in persoonlijk onderhoud met uw kredietadviseur bespreken.