Strafrente voor iedereen?

strafrenteBij de eerste banken betalen klanten inmiddels strafrente op hun spaargeld. Kleine ijsbrekers weliswaar, maar ze bepalen de richting. Het gaat er dan toch van komen. Binnen afzienbare tijd zullen waarschijnlijk veel meer spaarders moeten betalen als ze hun geld parkeren op een depositorekening.

Fenomeen strafrente ingevoerd door ECB

De discussie over “negatieve rente ” is in alle hevigheid losgebarsten. Vanaf juni 2014 heft de Europese Centrale Bank dergelijke “parkeertarieven”. Dat doet men als banken geld bij haar onderbrengen. Sommige van die banken  hebben deze “boeterente” nu aan hun zakelijke klanten verder gegeven. Nu is waarschijnlijk de particuliere klant aan de beurt.
Negatieve rente vooralsnog alleen op grote vermogens

De kleine Skatbank in het Duitse Altenburg, rekent vanaf 2014 als eerste bank een negatieve rente. Weliswaar alleen voor deposito’s vanaf 500.000 euro, maar tóch. Voor tegoeden van een dergelijke omvang moeten de spaarders 0,25 procent rente betalen. Tenminste als het totaal van hun spaardeposito’s meer dan drie miljoen euro bedraagt. Vooralsnog gaat het dus om grote vermogens. Gemiddelde spaarders betalen niets. Nóg niet. Want een tweede bank volgde het voorbeeld enkele dagen later.

Ook strafrente bij Nederlandse banken?

Met deze strafrente voor particuliere klanten is het ijs gebroken. Andere financiële instellingen zullen volgen. En ze zullen weldra ook kleinere vermogens belasten. Vertegenwoordigers van grote financiële instellingen in Nederland spreken dat met klem tegen. En niet zonder reden. Beleggen is immers een kwestie van vertrouwen. Een algemeen doorgevoerde “boeterente” is niet bevorderlijk voor het toch al ernstig geschade vertrouwen van ons Nederlanders in het bankwezen.
Hoe banken invoering van strafrente beargumenteren

Strafrente kan ook hier komen. De protesten klinken immers nog niet overdreven luid.  De financiële sector kan zo’n stap ook goed beargumenteren. Banken moeten zelf rente betalen bij de ECB. De markt stelt in termen van conservatieve belegging niet veel meer voor. Met spaarrentes die in de buurt van de 1% liggen, maken banken één ding aan de klant duidelijk. “We hebben geen geld nodig.” En zo ontstaan bewaarkosten. Zoals die er ook al zijn als klanten bij banken goud opslaan. Of als ze andere waardevolle spullen in een kluis bij de bank bewaren.

Ook zonder strafrente is sparen geen pretje

Voor conservatieve spaarders is het rente-landschap ook zonder boeterente al een verschrikking. Er is nauwelijks nog rente te krijgen. En het weinige dát er is, daar vreten fiscus en inflatie aan. En dat zal niet snel veranderen. Leest u de bijdrage Rente van A tot Z er maar eens op na.

Alle alternatieven herbergen risico’s

Vraag is alleen, welke conclusies beleggers hieruit zullen trekken. Geld onder de matras verbergen trekt vooral dieven aan. Andere opties die een aanvaardbaar rendement beloven, hebben weer andere risico’s. Wie serieus wil sparen, moet in zijn denken omschakelen op de lange termijn.