Startkapitaal: hoe komt u eraan?

startkapitaalVoor elke starter speelt één cruciale vraag: die van de financiering. Wie een eigen bedrijf wil opstarten, moet zich afvragen hoe hij aan startkapitaal komt. Maar weinig startende ondernemers immers, beschikken over voldoende middelen om de financiering alleen rond te krijgen. Wil men vreemd geld in de vorm van kredieten aan kunnen trekken? Dan is voldoende onderpand vereist in de vorm van eigen vermogen.

Vereist startkapitaal kan variëren

Het vereiste startkapitaal kan erg variëren en hangt af van het beoogd bedrijfsconcept. Daarom kan men er geen algemene uitspraak over doen hoeveel startkapitaal een jonge ondernemer in moet brengen. Als eerste moet u een financieel plan opstellen. Dat moet rekening houden met:

 • de kosten van oprichting;
 • de bedrijfsmiddelen;
 • de kosten van de privéhuishouding.

Is op die manier het benodigde startkapitaal bepaald? Onderzoek dan waar het vandaan moet komen.
Waarom eigen kapitaalinbreng belangrijk is

Leningen zijn duur. Hoe meer vreemd geld u nodig heeft, hoe meer rente u betaalt. Daarom moeten startende ondernemers zo veel mogelijk eigen kapitaal in de nieuwe onderneming steken. Is er meer eigen geld beschikbaar, dan hoeft u minder te financieren met dure leningen. Beschikt u als  aankomend ondernemer niet over eigen middelen of zekerheden? Dan krijgt u van geldschieters maar moeilijk het benodigde kapitaal los. Hoe kredietwaardiger u bent en hoe meer eigen vermogen, hoe beter uw  onderhandelingspositie tegenover banken. Ook een eventuele franchisegever verwacht een zeker investeringsvolume als hij u ondersteunt bij de financiering.

Hoeveel eigen vermogen is nodig?

De hoogte van het vereiste eigen vermogen is niet officieel gedefinieerd:

 • bij publieke subsidiemiddelen hanteert men meestal een minimum van 15 procent van de totale investering;
 • in de financiële wereld adviseert men minimaal 20 procent eigen vermogen om een bedrijf op te starten.

Met zo’n veiligheidsbuffer is uw liquiditeit in tijden van financiële crisis gegarandeerd.  Eventuele verliezen leiden dan niet direct tot betalingsproblemen. Een groter aandeel eigen vermogen maakt u onafhankelijker van banken en kredietverstrekkers.  En daarmee flexibeler in uw bedrijfsvoering.
Waaruit kan eigen geld bestaan?

Eigen kapitaal kunt u inbrengen:

 • in de vorm van spaargeld;
 • als effectenbezit;
 • maar ook in de vorm van materiële waarden.

Niet-geldelijke bijdragen kunnen bestaan uit:

 • onroerend goed;
 • machines;
 • gereedschappen;
 • auto’s en computers;
 • immateriële activa als octrooien, rechten of licenties.

Inbreng van een zakenpartner of vennoot

Om extra middelen te genereren, kunt u ook een zakenpartner of vennoot bij de start-up betrekken. Die kan immers ook een eigen aandeel inbrengen.  Investeer bij partnerschap in de vorm van franchise niet uw geheel vermogen in zelfstandig ondernemerschap. Zolang de nieuwe onderneming nog geen winst oplevert, moet u toch in uw levensonderhoud kunnen voorzien.