We kunnen niet met geld omgaan!

met geld omgaan

We kunnen anno 2019 niet meer met geld omgaan. We zijn bijvoorbeeld niet meer in staat de rente op onze eigen spaarrekening te berekenen. En we verliezen snel het overzicht over onze financiën.

Renteberekening in meest eenvoudige vorm

Stel je stort 100 euro tegen een rente van twee procent voor één jaar op een spaarrekening. Hoeveel krijg je dan na één jaar terug? Het juiste antwoord is: 102 euro. Simpeler kan niet. Elk schoolkind kan dat bedenken. Maar ook elke volwassene? Nee. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft deze zogenaamd eenvoudige rekenopgave aan een representatief uitgekozen groep inwoners van alle Europese landen verstrekt. Uit elk land moesten tenminste 1000 mensen uitrekenen dat twee procent rente over 100 euro goed is voor een renteopbrengst van 2 euro. Maar meer dan 25% van alle Nederlandse deelnemers verslikte zich in deze renteberekening in zijn meest eenvoudige vorm, terwijl je zelfs een paard kan leren rekenen.
Met geld omgaan: financiële vaardigheid

Het gaat in ons leven voortdurend over geld . We sluiten een lening,  we kopen een obligatie of we sluiten een levensverzekering af. Toch hebben de meesten van ons geen notie wat ze doen.  Niet iedereen hoeft meteen een financiële expert te worden uiteraard. Maar de meeste mensen kunnen zelfs hun meest elementaire financiële zaken niet organiseren. Ze kunnen absoluut niet met geld omgaan.

Gebrek aan financiële vaardigheid

Dat gebrek aan financiële vaardigheid aanvaarden we niet alleen. We cultiveren het zelfs. Niemand hoeft uiteraard met begrippen als “rendement” en “inflatie” bekend te zijn om onwaarheden op de eerstvolgende party te ontkrachten. Integendeel, wie over financiële zaken praat, wordt als saai beschouwd. Geld laat men liever aan financiële adviseurs over, die horen er alles van te weten.

Toch opmerkelijk voor een volk dat bij aankoop van elke auto, elk meubelstuk of elke koelkast driftig de beste prijzen vergelijkt.  En dat men dus zeer goed in staat acht om financiële beslissingen zelf te nemen.
Allemaal financieel expert worden?

Moet dan nu iedereen gelijk een financieel expert worden? Nee, maar het is belangrijk om te weten hoe men zijn eigen financiële kennis kan uitbreiden. Dat wil overigens niet zeggen dat we voortaan maar moeten afzien van elk financieel advies. Maar vooral beleggers moet één punt duidelijk zijn. Ten opzichte van jezelf heeft elk financieel adviseur altijd een informatievoorsprong. En dat heeft niet te maken met het feit dat hij beter thuis is in beleggen dan veel van zijn klanten. Want zelfs daar bestaat vaak gerechtvaardigde twijfel over.