Kwijtschelding schuld bij echtscheiding

kwijtscheldingLenen gehuwden samen geld? En geeft de kredietverstrekker een van beide partijen na echtscheiding kwijtschelding? Dan blijft de andere partij toch hoofdelijk aansprakelijk voor de restantschuld.

Kwijtschelding via schuldhulpverlening

Althans zo concludeerde de geschillencommissie financiële dienstverlening van het Kifid in een bindend oordeel:

 • het betrof een geval waarbij een echtpaar 30.000 gulden had geleend (circa 14.000 euro);
 • beide echtelieden waren hoofdelijk aansprakelijk voor de hele schuld;
 • het paar kwam zijn betalingsverplichtingen niet na;
 • de geldgever eiste vervolgens het volledige bedrag op;
 • na de scheiding meldde de vrouw zich bij de Gemeentelijk Kredietbank;
 • via de schuldhulpverlening loste ze alsnog 10% van de schuld af;
 • als tegenprestatie verkreeg zij vervolgens kwijtschelding.
Verzoek om kwijtschelding afgewezen

De affaire belandde uiteindelijk bij de geschillencommissie:

 • de ex-man bleef rente en aflossing op de lening betalen;
 • elke maand hield men een bedrag op zijn uitkering in;
 • dat bedrag maakte men aan de bank over;
 • na enkele jaren verzocht ook de man om kwijtschelding maar de bank ging daar niet op in;
 • men was wel genegen de renteberekening stop te zetten;
 • dat zou de man helpen om zijn schuld sneller af te lossen;
 • maar die wilde eenzelfde regeling als zijn ex (kwijtschelding);
 • alsmede restitutie van te veel betaalde rente en aflossing.

De geschillencommissie kwam echter tot het oordeel dat betrokkene geen aanspraak kon maken op eenzelfde behandeling als zijn ex. Er bestaat niet zoiets als een automatisch recht op kwijtschelding.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Het is jammer dat zo weinig mensen weten wat hoofdelijke aansprakelijkheid precies betekent:

 • leen je als echtpaar samen geld?
 • dan ben je ook samen verantwoordelijk voor rente en aflossing;
 • het houdt in dat  de bank beide partners voor het geheel kan aanspreken;
 • de betalende partij bezit hooguit een verhaalsrecht op de andere partij.Ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid

Gaan partners scheiden en neemt een van beiden het huis over? Dan kan men de vertrekkende partner met betrekking tot de gezamenlijke hypotheek ontslaan uit die hoofdelijke aansprakelijkheid:

 • een verzoek daarvoor moet men bij de bank indienen;
 • en beide partners moeten voor akkoord ondertekenen.