Hoge winsten stimuleren financiële crisis

hoge winstenEr is iets grondig mis met ons economisch bestel. Dankzij hoge winsten heeft het bedrijfsleven al jaren aanzienlijke financiële overschotten. Zelfs na afschrijving en uitbetaling van dividend, houden ze geld over.  En dat moeten ze op de een of andere wijze beleggen. Normaal gesproken zou dat omgekeerd moeten zijn.

Schulden aangaan om te ondernemen

Bedrijven steken zich normaliter in de schulden door kredieten aan te gaan om daarmee te ondernemen en winst te maken. Met een deel van die winsten kunnen ze op hun beurt hun leningen afbetalen. Op die manier nemen bedrijven spaargelden van de huishoudens op en leiden ze terug in de economische kringloop. Maar dat is nu allemaal anders.
Hoge overschotten door hoge winsten

Normaal gesproken realiseren bedrijven elk jaar overschotten. En in de Verenigde Staten deed het bedrijfsleven dat in zeven van de afgelopen negen jaar. Alleen in 2008, het jaar van de bankencrashes, was er een tekort. Schuld daaraan waren de noodlijdende banken. En sedert de financiële crisis zijn de besparingen van de bedrijven in de reële economie zelfs groter dan die van de financiële sector.

Overschotten compenseren met schulden

Uiteraard zijn hoge winsten niet verkeerd. Maar een stabiel evenwicht van onze economie is op deze manier nagenoeg onmogelijk. Dergelijke financiële overschotten moeten economisch gezien worden gecompenseerd. En wel door overeenkomstige schulden:

  • in de VS voornamelijk door eigen staatsschulden en de enorme schuldenlast bij de huishoudens;
  • in landen als Nederland en Duitsland eveneens door staatsschulden en schulden bij particuliere huishoudens. Maar ook door schulden van buitenlandse bedrijven. Die maken schulden in die landen om hun goederen te kunnen importeren. En dat op zijn beurt wakkert de eurocrisis weer aan.
Hoge winsten, “Moeder aller financiële crises”

Terecht dat een vooraanstaand econoom het heeft over de hoge bedrijfswinsten als de “Moeder aller financiële crises”. Het alternatief: fatsoenlijke lonen en een redelijke belasting laten betalen. Dan wordt er in het binnenland weer meer geconsumeerd. En dat op zijn beurt zou weer bijdragen aan evenwicht in Europa.