Sparen voor de kleinkinderen

sparen voor de kleinkinderenNauwelijks hebben ze zich aangediend, of de grootouders willen geld sparen voor de kleinkinderen. Maar onze bureaucratie maakt dat niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig zijn er tips die opa en oma kunnen helpen.

Financiële meevaller bij de 18e verjaardag

Vaak is sparen voor de kleinkinderen gepland als verrassing voor de 18e verjaardag. Opa en oma met een spaarrekening op naam van het kleinkind. En uiteraard daarop al een aardig bedrag in geld. Verbaasde ouders en dolgelukkige kleinkinderen. Daar doen ze het voor. Veel grootouders willen liefst al vanaf de geboorte beginnen met regelmatig een bedrag te sparen voor het kleinkind. Vele jaren lang en natuurlijk in het geheim. Dan is de vreugde over de financiële meevaller des te groter als het kind meerderjarig wordt.
Bureaucratie zit sparen voor de kleinkinderen in de weg

Maar met die geheimhouding wordt het niets bij sparen voor de kleinkinderen. Want grootouders rekenen buiten de huidige bureaucratie. Het is nog niet zo gemakkelijk om een spaarrekening te openen op naam van een derde. Ook niet voor naaste verwanten. De formaliteiten die goedwillende grootouders moeten vervullen, verschillen bovendien van bank tot bank .

De eerste steen voor het begin van een studie

Veel grootouders reageren hetzelfde als het eerste kleinkind is geboren. Ze willen een goede financiële basis leggen voor:

  • de start van een studie;
  • het rijbewijs;
  • of misschien wel een leerrijk jaar in het buitenland.

Een student heeft jaarlijks immers bijna 10.000 euro nodig om zonder al te grote sprongen rond te komen. Een prettige gedachte als je dan kan rekenen op een financiële tegemoetkoming van oma en opa.
Het verrassingselement is weg

Maar grootouders moeten zich wel enkele dingen realiseren bij het openen van een spaarrekening voor de minderjarige:

  • de ouders moeten de geboorte-akte van het kind bezorgen. Want die wil de bank inzien voordat ze een spaarrekening op een andere naam opent;
  • trouwens, een kind kan nog geen rechtsgeldige verbintenis aangaan. Daarom moet zijn wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst van zoon of dochter goedkeuren;
  • meestal zendt de bank alle formulieren voor instemming van de ouders per post. Het verrassingselement is daarmee weg.

Fiscale aspecten

Helemaal onlogisch is de opstelling van de bank echter niet:

  • enerzijds zijn die regels nodig in verband met mogelijk witwassen van geld;
  • anderzijds mag men zo’n spaarrekening op naam van een derde niet misbruiken om er belasting mee te besparen. Want staat een rekening op naam van het kind? Dan kan men daarop heel wat kapitaal opbouwen voordat de belastingdienst in beeld komt.

Ouders financieel verantwoordelijk voor hun kinderen

Grootouders, en ook ouders,  moeten zich ervan bewust zijn dat geld dat zij op naam van het kind sparen, ook echt aan het kind toekomt. Ouders echter, zijn ook verantwoordelijk voor de financiële zaken van hun kinderen. Dat betekent dat ze tot de 18e verjaardag over dat spaargeld kunnen beschikken. Formeel mogen ze het geld alleen gebruiken als ze aantonen dat ze het daadwerkelijk uitgeven voor het kind. Bijvoorbeeld voor schoolgeld of een jaar in het buitenland.

Op eigen naam sparen voor de kleinkinderen

Bij normale gezinsverhoudingen hoeft dat allemaal geen probleem te zijn. In de regel zijn ouders blij dat men voor hun kinderen spaart. Misbruik van spaargeld zal dan niet gauw voorkomen. Wilden grootouders vroeger op zeker spelen bij het sparen voor de kleinkinderen? Dan konden ze bij sommige spaarinstellingen een zogenaamde “spaarrekening zuiver op naam” openen met specifieke opnameclausules. Maar de inzichten over sparen voor kleinkinderen zijn de laatste decennia gewijzigd. Niet in het laatst om redenen van fiscale aard.

Moet men spaarrekening wel op naam van het kind stellen?

Grootouders moeten zich daarom serieus afvragen of ze de spaarrekening wel op naam van het kleinkind willen stellen. Want benutten zij hun eigen belastingvrije ruimte van 30.000 euro per persoon in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) niet volledig? Dan kunnen ze de spaarrekening zonder zorgen op eigen naam laten stellen.