Aflossen op de hypotheek wordt de norm

Ooit bracht spaargeld twee maal zoveel op als de rente die we betaalden op onze hypotheek. Maar dat was vóór het ontstaan van de financiële crisis in 2008. Anno 2019 zijn de rollen omgedraaid. Onze spaartegoeden bij de bank leveren nauwelijks nog wat op. Je spaargeld opnemen en extra aflossen op de hypotheek is daarom voordeliger. En dat doen we dan ook massaal met zijn allen.

Huiseigenaren lossen massaal af

Banken constateren zonder uitzondering dat steeds meer huiseigenaren extra aflossen op hun hypotheekschuld.  Bij Rabo, met 200 miljard aan uitstaande hypotheken, loste men op een gegeven moment zelfs 60% meer voortijdig af dan in de vergelijkbare periode het jaar ervoor. Collega-banken maken melding van eenzelfde trend, zij het minder hevig.
Extra aflossen moet restschuld voorkomen

Op zich is dat geen verkeerde ontwikkeling. Veel huiseigenaren komen eindelijk tot het besef dat de forse daling van de huizenprijzen veel van hun vermogen deed verdampen. Soms zelfs zodanig dat de hypotheekschuld op enig moment hoger was dan de waarde van de woning. In bancaire kringen spreekt men dan van een restschuld. Een veel gehoorde beeldspraak in dat verband: “de woning staat onder water”. Door versnelde aflossing willen huiseigenaren die situatie rechtzetten. De hoop op een snelle stijging van de huizenprijzen heeft men opgegeven.

Ook banken hebben baat bij versneld aflossen

Een onaangename maar verstandige beslissing. Ooit zal men zijn schuld immers toch moeten terugbetalen. Dat geldt niet alleen voor overheidsschulden, maar evenzeer voor schulden van particulieren. God zij dank stimuleren de banken dat ook tegenwoordig. Dat is wel eens anders geweest. Ooit was men een fikse boete verschuldigd bij vervroegde aflossing.

Maar ook banken hebben er tegenwoordig belang bij dat hun klanten extra aflossen. De waarde van hun hypothecaire onderpanden is door de malaise op de woningmarkt schrikbarend geslonken. Men heeft er dus alle baat bij als men de daarop rustende hypotheekschulden afbouwt. Extra aflossing draagt daaraan bij.
Hogere kapitaaleisen voor banken

Bovendien is er voor banken een prettige bijkomstigheid. Extra aflossingen versterken de eigen kapitaalbuffers. En dat is een harde eis van Brussel. Nieuwe Europese regelgeving (“Basel III”) wil op die manier verhinderen dat banken bij nieuwe tegenslagen in de problemen komen.