Banken willen pinnen onderling regelen

pinnenBanken als ABN Amro en ING hadden er hun kantoren allang gesloten. Maar Rabobank bleef haar automaten om te pinnen beschikbaar houden in de dorpen. Maar dat is inmiddels ook voorbij. Rabobank concentreert zich op haar kerntaken. En dat schijnt alleen in de grotere kernen te kunnen.

Waardevrije bank zonder geld

Wil je tegenwoordig van je contant geld af? Dan krijg je inmiddels ook bij menig kantoor van de Rabobank te horen dat het kantoor “waardevrij” is. Een kantoor zonder geldhandelingen dus.  Op het platteland dreigen er qua geldvoorziening veel witte plekken te ontstaan. Schuld daaraan zijn:

  • de sluiting van bankkantoren;
  • de snelle afname van het aantal pinautomaten.

Mensen zijn genoodzaakt om kilometers te rijden om aan contant geld te raken.
Pinnen onderling regelen

Banken hebben zich overigens de kritiek enigszins aangetrokken. Sommige kernen in de regio treft men wel erg zwaar door de afname van het aantal geldautomaten.  Een aantal banken heeft het plan opgevat om samen een minimaal aantal pinautomaten in die regio’s te handhaven:

  • Rabobank;
  • ING bank;
  • ABN Amro;
  • Regiobank.

Kunnen ze in onderling overleg overeen komen waar een pinautomaat weg kan en waar niet? Dan staat dat garant voor een optimale spreiding.

Binnen 5 kilometer een pinautomaat voorhanden

Maar afstemming tussen banken onderling is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Kennelijk hebben banken daarbij te maken met strenge concurrentiebepalingen. Die verhinderen dat men samen een dekkend netwerk van pinautomaten creëert. Daarom bekeek men samen met het Ministerie van Financiën of daarvoor een ontheffing kon gelden. Want er dreigde een wettelijke verplichting om binnen een straal van 5 kilometer een mogelijkheid tot pinnen te bieden. En voor dergelijke verplichtingen zijn banken als de dood.
Autoriteit Consument & Markt (ACM) akkoord met onderlinge afspraken

De Autoriteit Consument & Markt verklaarde zich in 2014 ermee akkoord dat de banken onderling afspraken in welke dorpen ze geldautomaten zouden plaatsen. Maar alleen onder voorwaarde dat dit niet mocht gaan ten koste van het aantal pinautomaten in de grotere dorpen.