Echtelijke woning bij echtscheiding

echtelijke woningPartners maken bij echtscheiding soms ruzie om het schoteltje onder ieder kopje. Maar als het gaat om de echtelijke woning, wordt de zaak een stuk gecompliceerder.

Van echtscheiding tot vechtscheiding

Ingeval van echtscheiding volgen zich de ruzies vaak in hoog tempo op:

  • eerst is hij geschokt door zijn hoge onderhoudsverplichtingen;
  • en zij is vertwijfeld omdat ze met de twee dochters het huis moet verlaten. Vijf jaar geleden was zij juist degene die haar oog liet vallen op de wat oudere maar ruime woning met grote tuin.
Doorgaans fors in de schulden gestoken

Pas na veel aandringen had hij uiteindelijk in de aankoop toegestemd. De echtelijke woning had hun uiteindelijk € 300.000 gekost. Samen hadden ze er een hypotheek van € 250.000 voor opgenomen terwijl ze € 50.000 uit eigen middelen konden opbrengen. Ook de bijkomende kosten van aankoop en de kosten voor noodzakelijke reparaties konden van hun spaargeld worden betaald.

Wie gaat betalen voor de echtelijke woning?

En nu, 5 jaar later, is het huis natuurlijk verre van schuldenvrij. Er rust nog 222.000 euro schuld op en maandelijks is er 1250 euro aan rente en aflossing verschuldigd. Maar wie gaat dat in de toekomst betalen?

Doorbetalen hypotheek is cruciaal

In beginsel zijn beide echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk voor de lening van de bank. Anders gezegd: de bank kan elk van hen voor het geheel aanspreken. Het is dus zaak dat de lening wordt doorbetaald. In ieder geval totdat de partners overeenstemming hebben bereikt over een definitieve oplossing.
Hou de echtelijke woning weg bij de veiling

Weliswaar zullen banken in echtscheidingszaken doorgaans een wat afwachtende houding aannemen. Maar ontvangt men maandenlang geen betalingen meer, dan is particuliere verkoop geen optie meer. Het komt dan tot een gedwongen verkoop. En de opbrengst ligt dan al gauw 20 tot 30 procent lager dan wanneer de huiseigenaren zelf zouden verkopen. Daarom: hou je huis weg bij de veiling.