Studieschuld, buitenbeentje onder schulden

studieschuldStudieschuld neemt een bijzondere positie in tussen de vele vormen van schulden die we kennen. Niet alleen qua condities maar ook in (fiscale) behandeling.  Studieschuld wijkt  duidelijk af van de gangbare vormen van krediet.

Melden studieschuld bij hypotheekaanvraag

Bijna de helft van alle afgestudeerden verzuimt volgens het BKR om zijn studieschuld bij  aanvraag voor een hypotheek te melden:

  • Een aantal van hen laat die informatie bewust achterwege;
  • Maar het gros van hen is volkomen te goeder trouw.

Terugbetalen studieschuld start later bij afgestudeerden

Vaak hebben pas afgestudeerden nog niet direct een baan. En ze starten ook nog niet meteen met het terugbetalen van hun studieschuld. Hoewel het bij studieleningen kan gaan om aanzienlijke bedragen, voelen pas afgestudeerden dat dus niet direct in de beurs. Hypotheekverleners evenwel, stelt dat voor praktische problemen. Zonder deze informatie is immers geen betrouwbare indicatie van uiteindelijke maandlast en maximale hypotheek mogelijk.BKR pleit voor verplichte registratie studieschulden

Verplichte registratie van studieschulden bij het BKR.  De invoering van het sociaal leenstelsel was daarvoor volgens Bureau Krediet Registratie (BKR)  de ideale gelegenheid geweest.  Door de invoering van dat leenstelsel zijn studenten immers genoodzaakt om nóg meer te lenen. Hun schuldenlast neemt daardoor alleen maar toe. In buurlanden als Duitsland is het al jaren praktijk dat studieschulden worden geregistreerd bij SCHUFA. Dat is tegenhanger van ons BKR. Ook in Groot-Brittannië en Scandinavië is het gebruikelijk dat men studieschulden mee telt bij kredietaanvragen.

Studieschulden kennen geen fiscale renteaftrek

Een studielening is nog altijd met stip de meest goedkope vorm van financiering trouwens. Het is ook een buitenbeentje als het gaat om de fiscale behandeling. In de aangifte inkomstenbelasting kan je de betaalde rente niet op het fiscale inkomen in mindering brengen.
Geld verdienen aan je studieschuld

Door hoge schulden kunnen mensen gemakkelijk in de problemen raken. Als ze af lossen, kunnen ze dat risico verminderen. Maar de uitzonderlijk lage rente die DUO rekent, stimuleert dat niet. Afgestudeerden verdienden zelfs aan hun studieschuld door niet af te lossen. Toegegeven, de extreem lage rente voor spaargeld beperkt die mogelijkheid wel.