Zelfs Rabobank gaat saneren

Kantoor RabobankLang leek de financiële crisis aan Rabobank voorbij te gaan. Als enige van de 4 grootbanken in Nederland kon men zonder staatssteun overeind blijven. Dat men bij Rabobank immuun leek voor alle financiële rampspoed is uiteraard mede te danken aan de coöperatieve opzet van de bank.

Coöperatieve karakter zegen in crisistijd

Waar bij collega-banken puur op winst gerichte aandeelhouders het voor het zeggen hebben, zijn dat bij Rabobank de leden, voor een groot deel gevormd door plaatselijke ondernemers. Winsten werden aangewend om financiële buffers te creëren, niet om er risicovolle projecten mee te financieren. Als enige grote bank in Nederland wist men zonder staatssteun overeind te blijven.
Huizencrisis kreeg weinig vat op Rabobank

Merkwaardig is in dat verband trouwens ook dat Rabobank nauwelijks door de crisis op de huizenmarkt werd getroffen:

  • bij de bank konden “maar” 4700 klanten hun hypotheek niet meer opbrengen;
  • en van pakweg 3000 gedwongen woningverkopen in ons land kwamen er maar 280 op het konto van Rabobank.

Forse winstdaling door economische crisis

Maar toch komt begin 2013 ook Rabobank er niet meer onderuit om de gevolgen van de financiële crisis onder ogen te zien en forse saneringen door te voeren. Als gevolg van tegenvallende resultaten moet men vele honderden miljoenen afboeken op:

  • slechte leningen;
  • failliete bedrijven;
  • riskante hypotheken;
  • zakelijk vastgoed.
Nieuwe bankieren met grote gevolgen

Als gevolg van technologische ontwikkelingen nemen tablets en smartphones een geweldige vlucht in het bancaire verkeer. Klanten van de bank gingen massaal over op online bankieren, waardoor de filialen steeds minder klanten over de vloer kregen. Als gevolg daarvan zag men zich genoodzaakt flink te snijden in de personele kosten.

De sanering in hoofdlijnen

Rabobank wil het tij keren met een ingrijpende sanering:

  • in ons land worden niet minder dan 6000 banen geschrapt;
  • de arbeidsvoorwaarden van de resterende medewerkers wil men fors versoberen;
  • en van de huidige 800 plaatselijke kantoren blijven er over 3 jaar nog slechts 500 over.

Nieuwe en sobere dienstverlening

Men kan zich afvragen of Rabobank deze sanering niet wat laat heeft ingezet. Collega-banken hebben die stap, al dan niet gedwongen, al veel eerder gezet. Vanaf 2009 verdwenen er in ons land in de financiële sector niet minder dan 20.000 banen. Ook Rabobank komt thans tot de constatering dat een nieuwe en meer sobere dienstverlening onvermijdelijk is.