Personeelskorting hypotheken belasten

personeelskorting hypothekenBankpersoneel dat van zijn werkgever personeelskorting krijgt op de rente van hypotheken, moet tegenwoordig over dat voordeel belasting betalen. Enkele PvdA-Kamerleden namen daartoe in 2013 het initiatief.

Personeelshypotheek met lage rente

Het is in de bankensector niet ongebruikelijk. Personeelsleden betalen over hun personeelshypotheek minder rente dan klanten van de bank.

Rentevoordeel door personeelskorting is loon in natura

Feitelijk moet men het rentevoordeel uit personeelskorting beschouwen als loon in natura. En over dat ‘verkapte’ loon is men belasting verschuldigd.

Schatkist liep veel gelden mis door rentevoordeel

Het spreekt voor zich dat de staat gelden misloopt als het rentevoordeel onbelast is. In 2013 wilden kamerleden van PvdA van staatssecretaris Weekers vernemen welk bedrag daar op jaarbasis mee gemoeid was. Ook vroegen ze de staatssecretaris om maatregelen te nemen. Die moesten dit soort mistoestanden tegengaan. En in 2016 was het dan zover.  De personeelskorting bij banken kreeg vanaf toen een andere fiscale behandeling.
Personeelskorting hypotheken onder druk

De personeelskorting op hypotheken bij banken en verzekeraars stond al geruime tijd onder druk:

  • Als eerste verzekeraars besloten ASR en Nationale Nederlanden daarom in 2014 om de korting af te schaffen;
  • En ook ING bank stopte als eerste grootbank later dat jaar met de kortingsregeling;
  • In navolging daarvan schaften andere banken de korting ook af. Of ze versoberden die.

Golden de afspraken al op hypothecaire leningen die men voor 1 januari 2015 had afgesloten. Dan bleven die van toepassing.

Personeelskorting op verzekeringen

En het geven van kortingen op verzekeringen bij de financiële instellingen dan? Welnu, die kortingen stonden ook  ter discussie.

Staatssteun aan banken aanleiding voor commotie

Het jammerlijke aan de hele discussie? Dat die eerst plaatsvond terwijl er zoveel commotie bestond over staatssteun aan banken en de nationalisatie van SNS Reaal. Daardoor richtte de volkswoede zich ook op de gewone en hardwerkende bankmedewerker. En dat was niet geheel terecht. Want die had natuurlijk part nog deel aan de graaicultuur bij zijn bazen.
Korting als onderdeel van totale beloningspakket

Velen binnen de financiële sector zagen deze kortingsregelingen trouwens niet als een zwaarwegend probleem. Wilde men het personeel belonen, anders dan in de vorm van salaris? Dan was dit een efficiënte manier voor de financiële instellingen dat te doen. De korting maakte onderdeel uit van het totale beloningspakket. Het was een fenomeen dat niet alleen speelde in de financiële sector.