Starterslening kan uitkomst bieden

startersleningNiet genoeg geld voor je eerste woning? Dan kan een starterslening net dat laatste zetje geven om de financiering voor de aankoop rond te krijgen.

Wat is een starterslening?

Starters die voor aanschaf van hun eerste huis staan, krijgen soms de gewenste financiering net niet rond. In dat geval kan een starterslening bovenop de reguliere hypotheek uitkomst bieden. Die kan de aankoop tóch doen slagen.

Wie verstrekt de starterslening?

De lening is een extra financiering die een groot aantal Nederlandse gemeenten verstrekt. Aanvankelijk droeg ook het rijk voor 50% bij in de kosten van die financiering. Weliswaar bieden niet alle Nederlandse gemeenten startersleningen aan, maar 200 van hen participeren wel.Hoe werkt de starterslening?

Centrale gedachte achter deze lening? Dat is de verwachting dat het inkomen van de aanvrager in de loop van de tijd zal stijgen:

 • men hanteert een rentevaste periode van 15 jaar;
 • gedurende de eerste 3 jaar is geen rente en aflossing verschuldigd;
 • is het inkomen na die 3 jaar voldoende toegenomen?  Dan gaat men vanaf dat moment rente en aflossing betalen;
 • volstaat het inkomen na 3 jaar niet voor betaling van rente en aflossing? Dan volgt een nieuwe toetsing. Men berekent dan een maandlast die de koper wél kan opbrengen.

Hoe kan je een starterslening aanvragen?

Richtlijnen voor het aanvragen van een starterslening vindt men op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, kortweg SVn. Elke gemeente beslist zelf of ze de lening aanbiedt en tegen welke condities.  Hoeveel een aanvrager bovenop de reguliere hypotheek mag bijlenen, is afhankelijk van diens inkomen. Ook van belang is of men eigen geld inbrengt. Overigens is het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie wel een voorwaarde.

De rente op de starterslening

 • over ten hoogste 20% van de aankoopsom is geen rente verschuldigd;
 • daardoor is een besparing tot € 300,- op de maandlasten mogelijk;
 • de rente van een starterslening is fiscaal aftrekbaar.
Wie komen in aanmerking voor de lening?

Voor de lening komt men in aanmerking:

 • als men voor het eerst zelfstandig gaat wonen in een koophuis, al dan niet met een partner;
 • als men zijn huurhuis verruilt voor een eerste koopwoning;
 • de aanvrager moet minimaal 18 jaar zijn als hij de woning in eigendom verkrijgt;
 • de aanvrager dient het huis voor eigen bewoning aan te wenden;
 • de koopprijs van de woning mag maximaal € 276.190,- bedragen (2013);
 • onder bepaalde voorwaarden kan men ook na een echtscheiding in aanmerking komen.