Persoonlijke lening voor al uw consumptieve wensen

persoonlijke leningEen persoonlijke lening is primair bedoeld als consumptief krediet om aankopen zoals auto’s, meubelen of wasmachines te financieren. Ook een vakantie behoort met zo´n persoonlijke lening tot de mogelijkheden. Wie zo´n lening wil hebben, doet er wel goed aan om de tarieven van verschillende aanbieders te vergelijken.

Krediet aan particulieren voor privédoeleinden

Wat typerend is voor een persoonlijke lening?

  • Banken verstrekken ze uitsluitend aan  particulieren voor prive-doeleinden;
  • Men betaalt de lening niet in een keer terug, maar in regelmatige maandelijkse termijnen. De hoogte daarvan bepaalt men op voorhand in goed overleg.

Wat bepaalt de effectieve rente?

Er zijn drie factoren die de effectieve rente bepalen:

  • het bedrag van de lening;
  • de hoogte van de maandelijkse termijnen;
  • en daarmee samenhangend de looptijd.

Banken leggen die effectieve rente elk trouwens verschillend vast. Dat komt doordat de bijkomende kosten van bank tot bank kunnen verschillen.

Niet geschikt voor woningfinanciering

De rente van een persoonlijke lening is lager dan die van een debetfaciliteit (rood staan). Het maakt de lening daarom bijzonder geschikt voor grotere aankopen. Voor aankoop of bouw van een woning daarentegen, leent zich deze leenvorm niet:

  • enerzijds is daarvoor de rente te hoog;
  • anderzijds gaat het bij deze vorm van consumptief krediet om kleinere bedragen tot pakweg € 75.000,-.
Persoonlijke lening aanvragen

Iedere particulier kan een persoonlijke lening aanvragen. Onderpand is in de regel niet vereist. Een simpel bewijs van inkomen en een positieve BKR-toetsing volstaan. En ook al ben je onvoldoende kredietwaardig, dan kan je toch een persoonlijke lening worden verstrekt. In dat geval is de handtekening van een borg op de kredietovereenkomst vereist.

Bij huisbank of andere financiële instelling?

De aanvraag voor een persoonlijke lening kan je zowel bij je eigen bank als bij een andere bank indienen. Er bestaan ook speciale banken die zich hebben gespecialiseerd in kleine leningen aan particulieren. Daar kunnen ook consumenten met lagere inkomens een persoonlijke lening krijgen. Maar meestal is aan die gulheid een veel hogere rente verbonden. Er zijn ook directbanken en online banken die persoonlijke leningen voor consumptieve doeleinden verstrekken.
Aankoop auto en postorderbestellingen

Veel toepassing vindt de persoonlijke lening bij aankoop van een auto. Maar er bestaan ook speciaal daarop toegesneden “autobanken”. Die bieden uitsluitend financieringen van personenauto’s voor particulieren aan. Ook postorderbedrijven werken wat dat betreft nauw samen met hun huisbank. Of ze beheren een eigen kredietbank. In principe is het mogelijk om alle consumptieve wensen te financieren met behulp van deze leenvorm.