Nieuwe regels incasso

Vanaf 1 februari 2014 gelden er nieuwe Europese regels voor incasso. Als er onvoldoende saldo op de rekening van klanten stond, gaf dat problemen.

Banken garant voor soepele afwikkeling incassoverkeer

Door Europese regels voor incassomachtigingen kunnen zich problemen voordoen bij een saldotekort. Staat er onvoldoende saldo op de bankrekening van een klant? Dan zal in bepaalde gevallen de incassopoging vervallen.
Banken hanteerden vroeger diverse administratieve technieken om massale weigering van incassoposten te vermijden:

  • vaak volgde de bank het saldo op de rekening enkele dagen. Men voerde de aangeboden incassopost alsnog uit zodra het salaris of de uitkering werd bijgeschreven;
  • ook schoot de bank bij onvoldoende saldo de betaling alvast voor aan de incassant. Was het saldo na een bepaald aantal dagen nog niet aangevuld?  Dan vorderde men de betaling via een stornering weer terug.

Regels incasso complexer dan invoering Euro

De Europese regels voor betalingsverkeer (SEPA) zijn vanaf 1 februari 2014 van kracht. Ze konden met name voor incassanten vervelende gevolgen hebben. Voorgaand aan de invoering liep het maandincasso van een aantal grote incassanten al hopeloos in het honderd:

  • bedrijven kregen hun geld daardoor met aanzienlijke vertraging binnen;
  • bij klanten incasseerde men de ene maand niet. De maand erop moesten ze dubbel betalen.

Incassanten verweten banken dat ze op verschillende wijzen uitvoering gaven aan de nieuwe regels. Op die manier waren ze verantwoordelijk voor het massaal mislukken van incasso’s. De banken op hun beurt spraken tegen dat er verschillende procedures waren. Ze gaven aan dat alle banken in Europa dezelfde standaards hanteerden.
Incasso volgens Europees model geeft problemen

Bedrijven die hun incasso volgens Europees model eind 2013 voor een deel zagen mislukken, waren:
• Ziektekostenverzekeraar VGZ;
• Kabelbedrijf Ziggo;
• Energieleverancier EON Benelux;
• Verzekeraar Achmea.

Andere grote incassanten zoals de energiebedrijven NUON en Essent hadden trouwens geen last van het incasso nieuwe stijl.

Uitstel SEPA was niet aan de orde

Konden bedrijven hun incassoprocedures niet tijdig aanpassen aan de nieuwe regels? Dan waren ze genoodzaakt om na 1 februari 2014 weer met papieren facturen te werken. Want één ding was duidelijk. Van uitstel van Sepa kon in het strakke tijdpad van de Europese Unie geen sprake zijn. Vanaf hetzelfde moment waren in de Europese Unie ook de nieuwe internationale bankrekeningnummers (IBAN-nummers) in gebruik. Niet voor niets dat men dit project in financiële kringen wel eens aanduidde met “IBAN de verschrikkelijke”.