Kluis bij de bank ter inzage overheid?

Inzage overheid in kluis bankKrijgt de overheid inzage in onze kluis bij de bank? Dat is niet ondenkbaar. Ook de kluis bij de bank, laatste bolwerk van onze persoonlijke levenssfeer, kan ooit sneuvelen. In het kader van terrorismebestrijding willen men de bevoegdheden van politie en inlichtingendiensten uitbreiden.

Controle bankkluis in kader terreurbestrijding

Ook bij onze oosterburen is het bankgeheim al jaren verleden tijd. Belastingontduikers brengen hun geld naar het buitenland of ze bewaren het in een kluis bij de bank. Maar ook dáár wil de Duitse overheid graag inzage hebben.

Controle bij opening van elke bankkluis

Gaan de plannen door, dan krijgen Duitse opsporingsambtenaren het recht om de inhoud van alle bankkluizen te controleren. Medewerkers van de bank mogen dan in het bijzijn van hun klanten de inhoud van de kluisjes registreren. Ze zullen die informatie vervolgens doorgeven aan een nieuw op te richten centraal register. Dit zou bij opening van elke kluis moeten gebeuren. En daarmee wordt de “glazen bankklant” werkelijkheid.
‘Inzage overheid in bankkluis strijdig met burgerrechten”

Wat de aanleiding was voor de plannen van de Duitse overheid?  Wel, dat was het feit dat de aangenomen antiterrorismewet ten einde liep. De wet was ingesteld na de terreuraanslagen in 2001. Was men terreurverdachten op het spoor, dan was het de Geheime Dienst op basis van die wet sinds 2002 toegestaan  om:

Overigens was een aantal politieke partijen faliekant tegen de geplande aanscherping van de antiterreurwetten. Bedoelde partijen willen de veiligheid niet verbeteren ten koste van fundamentele burgerrechten.
Ook inzage overheid in boekingsgegevens

De beoogde nieuwe antiterrorismewet omvatte niet alleen inzage in bankkluizen. Er waren nog meer gevoelige spionagemogelijkheden bij onze oosterburen gepland. Wat te denken van de boekingsgegevens van luchtpassagiers? Die zouden dan vrijelijk toegankelijk zijn voor medewerkers van de overheid.

Inzage Amerikanen in Europese bankgegevens

Overigens deed de EU-commissie in 2009 al een vergeefse poging om Amerikaanse speurders onbeperkte inzage in Europese bankgegevens te geven. Maar men passeerde met dat geplande akkoord het Europees Parlement. Dat viel niet in goede aarde. Het verdrag met de Amerikanen werd op de valreep voorkomen.