Bronbelasting buitenlandse rekeningen

BronbelastingZwitserland, Oostenrijk, Luxemburg en België wisselden in principe nooit rekening- en persoonsgegevens uit met het thuisland van buitenlandse bankklanten. Ze hieven in plaats daarvan bronbelasting. Wat overigens niet wil zeggen dat men niet met bepaalde landen individuele belastingverdragen kon sluiten.

EU-breed opgeven bankgeheim niet aan de orde

Het strikte Zwitsers bankgeheim gold ten tijde van het schrijven van deze bijdrage (2013) nog altijd.  En ook Oostenrijk en Luxemburg zetten zich af tegen buitenlandse fiscale diensten. Luxemburg, Oostenrijk en België wilden hun bankgeheim in principe wel overboord zetten.  Maar dan moesten ook landen als Zwitserland hun discretie volledig opgeven. En daarvan kon destijds geen sprake zijn.
Hoe werkt bronbelasting?

De overeenkomst is als volgt. Het gastland (Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg) hield van de rente-inkomsten van buitenlandse beleggers bronbelasting in.  Daarvoor hanteerde men de volgende percentages:

  • 15% vanaf 2005;
  • 25% vanaf 2008;
  • 35% vanaf 2011.

Driekwart van deze belastinggelden droegen Zwitserland, Oostenrijk, Luxemburg en België af aan het land van herkomst van de spaarder.

Belastingafdracht geschiedt anoniem

De genoemde landen droegen de bronbelasting volstrekt anoniem aan de buitenlandse belastingdiensten af. Naam of rekeningnummer van de spaarder noemde men niet. Bij  een eventuele EU-brede gegevensuitwisseling van buitenlandse spaarrekeningen zou Zwitserland in ieder geval niet meedoen.
Verzwijgen rente-inkomsten licht vergrijp

Startte een vreemde staat tegen een van zijn burgers een onderzoek naar belastingontduiking? Dan verleende Zwitserland daarbij geen juridische assistentie. Het land verstrekte geen informatie.  Het verzwijgen van rente-inkomsten immers, was in Zwitserland slechts een licht vergrijp. Alleen in gevallen van belastingfraude of ontduiking van de indirecte belastingen geeft men steun aan buitenlandse onderzoeken.

Hoe verrekent men buitenlandse bronbelasting?

Als ons land een belastingverdrag heeft met een ‘bronland’ dan kan op grond daarvan vrijstelling bestaan voor de buitenlandse bronbelasting. Wilt u gebruik maken van die vrijstelling?  Regel dat dan in het bronland. Hield de  buitenlandse bank bronbelasting in, dan bestaat soms de mogelijkheid om die te verrekenen.  Ook het toepassen van een kostenaftrek is een optie.  Hoe dat gebeurt, bepalen afgesloten belastingverdragen en nationale regelgeving. Meestal neemt men het bruto inkomen op in de belastinggrondslag. Daarover berekent men Nederlandse belasting. De hier verschuldigde belasting verrekent men vervolgens met de ingehouden bronbelasting.