“Laat banken failliet gaan”

faillietBanken failliet laten gaan is nodig, ook al heeft dat grote gevolgen. Althans volgens Pimco, ‘s werelds grootste belegger in staatsobligaties. Overheden in de EU slaan een verkeerde koers in bij het redden van banken en de Euro. 

Laat burgers niet opdraaien voor bankverliezen

Volgens Pimco zijn de gevolgen van een bankfaillissement geringer dan het kost wat kost willen redden van alle banken.  Maar sinds het bankroet van Lehman Brothers is in de eurozone nauwelijks nog een bank failliet gegaan. Men nationaliseert ze steeds. En “socialiseert” de verliezen. Dat is de nette benaming voor “op maatschappij en burger afwentelen”.
Laat insolvente banken failliet gaan

Het is de hoogste tijd volgens Pimco. “Geef de verliezen van banken nu ook aan financiers en aandeelhouders door. Laat insolvente banken failliet gaan.  De markt kan anders niet functioneren. Alle banken willen redden is funest” Het redden van Europese banken is volgens Pimco niet goed. Een faillissement van de bank zal zeker gevolgen hebben. Maar die zullen minder dramatisch zijn dan alle banken overeind willen houden. We betalen volgens Pimco een hoge prijs voor de redding van de Euro.

 
Angst verspreiding financiële crisis onterecht 


Op een gegeven moment was ook Spanje genoodzaakt was onder het reddingsscherm te vluchten. Maar de angst voor verdere verspreiding van de financiële crisis was toen niet meer evident. De besmetting had allang plaatsgevonden volgens Pimco. Belangrijk is om die angst overboord te zetten.

Onderlinge aansprakelijkheid lidstaten gewenst

 

Pimco riep op tot een Europese beleidsverklaring. Er is behoefte aan een geloofwaardig concept zoals destijds (1989) in het Delors-rapport. Dat manifest effende het pad naar onze huidige monetaire unie. Alleen een dergelijk stappenplan met onderlinge aansprakelijkheid van de lidstaten zou zekerheid geven.

Angst voor inflatie overdreven

Pimco waarschuwde voor een terugval in het nationalisme. En voor een ontwikkeling vergelijkbaar met die in de jaren 30 van de vorige eeuw.  De belegger maakt zich ernstig zorgen over de eenzijdige angst voor inflatie. Hij is van mening dat die angst schromelijk overdreven is.  Hyperinflatie zoals in 1923, zal er nooit meer zijn. En hopelijk ook niet de deflatie van de vroege jaren 30.

Verlies vertrouwen in gezamenlijke munt grootste bedreiging


Het baart Pimco veel meer zorgen dat meer en meer mensen het vertrouwen in de gezamenlijke munt verliezen. Dat kan leiden tot grootscheepse plundering van spaarrekeningen. En dát is volgens Pimco momenteel de grootste bedreiging.