Zijn vrouwen de betere mensen?

vrouwen beter mensenVrouwen komen op de eerste plaats als het erom gaat wie de armen meer geld geeft . Dit blijkt niet alleen uit theoretisch onderzoek. Ook de praktijk wijst dat uit door donaties aan goede doelen. Vraag je vrouwen om geld, dan geven ze meer dan mannen. Omdat dames zelden nee kunnen zeggen.

Waarom vrouwen meer doneren dan mannen

Vrouwen doneren meer dan mannen. Maar dat wil nog niet zeggen dat vrouwen ook de betere mensen zijn. Natuurlijk kan het zijn dat ze onbaatzuchtiger zijn. En dat ze uit oprecht medeleven een deel van hun rijkdom afstaan aan kansarmen. Maar dat hoeft niet alleen de reden te zijn. Uit onderzoek aan de Universiteit van Chicago blijkt dat er ook nog andere redenen zijn waarom vrouwen meer geld doneren. Zo valt het hen simpelweg moeilijker om een verzoek te weigeren.

Waarom ze minder verdienen dan mannen

Dames zijn nog steeds een groot mysterie. Zowat de helft aan economen op aarde probeert ze te begrijpen:

  • Ze willen bijvoorbeeld achterhalen  waarom vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen;
  • En ook waarom ze minder vaak chef worden.

Meer interesse in banen met minder competitie

Ooit dacht men daarvoor al het bewijs te leveren. Men plaatste verschillende soorten banenadvertenties en telde de sollicitaties. Wat bleek? Als een functie competitie met andere mensen vergde, interesseerden vrouwen zich daarvoor minder. Vrouwen solliciteerden liever op banen waarbij de concurrentie niet zo uitgesproken was. Vrouwen schuwen dus de competitie volgens de onderzoekers.

Kunnen vrouwen geen nee zeggen?

Vier onderzoekers hadden een goed idee om die vraag te beantwoorden. Ze stuurden collectanten door verschillende wijken van Chicago. Ze moesten geld inzamelen voor een kinderziekenhuis:

  • een deel van de collectanten belde onaangekondigd aan;
  • een ander deel meldde zich vooraf aan. De dag ervoor hingen ze een kaartje aan de deurknop. Daarop noteerden ze de vermoedelijke tijd van hun bezoek. Net als de schoorsteenveger vroeger.

Ook de aankondigingen zélf verschilden. Op sommige konden bewoners met een kruisje markeren dat ze niet wilden doneren. Op de andere was die mogelijkheid niet aanwezig. Zo konden de onderzoekers goed de verschillende motieven van de donateurs uit elkaar houden.

Doneren uit betrokkenheid of geen “nee” willen zeggen?

  • Mochten vrouwen inderdaad uit pure betrokkenheid geld geven, dan moesten de vooraankondigingen nog een extra stimulans geven. Ze zullen hun tijd dan zó indelen dat de collectant hen daadwerkelijk thuis zal aantreffen;
  • Willen vrouwen echter alleen maar voorkomen om “nee” te zeggen, dan gebeurt het omgekeerde. De vooraankondiging zal de financiële bijdrage doen dalen. Sommige dames zullen hun dag zó indelen dat ze er niet zijn al de collectant komt.

En wat was het resultaat? In feite was er geen verschil. De mensen die een vooraankondiging vonden, waren evenveel thuis als degenen die het kaartje niet kregen. Dat gold zowel voor mannen als voor vrouwen. Onbaatzuchtigheid en de angst om ‘nee’ te zeggen, hielden elkaar in evenwicht.

Vrouwen houden geld net zo graag in de knip als mannen

Maar het experiment toonde ook aan dat de vooraankondiging de mensen niet onverschillig liet. Dit toonde het kaartje aan waarop men zich met een kruisje kon afmelden voor een gift. Maakte men het de dames gemakkelijk om hun geld in de knip te houden, dan deden ze dat ook erg graag. Veel dames kruisten “nee” aan bij de vraag of ze wilden doneren. Veel meer vrouwen dan mannen!

Een conclusie valt dus gemakkelijk te trekken. Anderen financieel helpen, ligt vrouwen dus niet meer aan het hart dan mannen. Alleen als ze een hulpvraag met minimale inspanning kunnen weigeren, doen ze dat ook. Kunnen ze zo’n hulpvraag alleen met veel moeite weigeren, dan drukken ze zich niet daarvoor. Om voortdurend nee te moeten zeggen, is hen die vraag kennelijk te onbeduidend.