Voorbeeldbrief verzoek kwijtschelding schulden

voorbeeldbrief kwijtschelding schuldenBestaat er op korte termijn geen vooruitzicht dat u uw schulden kan betalen, licht dan uw schuldeiser tijdig in over uw penibele financiële situatie. Hij zal een verzoek om kwijtschelding van uw schulden vlugger honoreren, als u uw betalingen tot dan toe correct hebt voldaan en misschien zelfs het grootste deel van uw schuld al hebt terugbetaald.Voorbeeldbrief kwijtschelding schulden

 

Aan schuldeisers XYZ

Adres en nummer

Postcode en woonplaats

 

Kenmerk: uw vordering onder nummer …

Betreft: kwijtschelding vordering

 

Geachte dames,heren,

(Beschrijving van de actuele situatie) Tot mijn spijt heb ik bij u schuld ter hoogte van ….. euro. Binnen het kader van mijn financiële mogelijkheden heb ik mij er steeds voor ingespannen om mijn verplichtingen tijdig na te komen. Van mijn loon/werkloosheidsuitkering/ bijstandsuitkering moet ik evenwel ook mijn 5-koppig gezin onderhouden zodat er voor termijnbetalingen geen speelruimte meer bestaat.

Omdat er vooralsnog geen verandering in deze situatie valt te voorzien, zal ik helaas binnenkort niet meer in staat zijn om op tijd te betalen.

Ik heb geen verpandbare bezittingen noch enig ander vermogen. Ik verzoek u daarom om de resterende bij u uitstaande schuld kwijt te schelden en daarbij in aanmerking te nemen dat ik tot dusver al een bedrag van… euro daarop betaald heb (eventueel een percentage van de oorspronkelijke vordering noemen).

Ik wil u bij voorbaat dank zeggen voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,Voorbeeldbrief betaling in termijnen

Is uw financiële situatie nog niet zo precair dat kwijtschelding van uw vordering al aan de orde is, dan valt wellicht wel een verzoek tot betaling in termijnen te overwegen. Een voorbeeldtekst voor dát schrijven vindt u hieronder.

Geachte dames, heren,

Op dit moment heb ik bij u een schuld ter hoogte van …… euro. Van mijn inkomen moet ik het levensonderhoud voor mij en mijn gezin bekostigen. Helaas ben ik niet in staat om het bedrag van uw bovengenoemde vordering ineens te betalen.

Per maand zou ik hooguit een termijn van …… euro kunnen betalen aangezien ik ook al termijnen aan andere schuldeisers dien te voldoen. De hoogte van het maandbedrag heb ik gerelateerd aan het bedrag van mijn schuld.

Tevens wil ik u in dit verband verzoeken om na te gaan of het mogelijk is om gedurende bedoelde periode af te zien van rente.

Ik zou het erg op prijs stellen om van u een snelle en positieve reactie te krijgen zodat ik de eerste termijnbetaling voor volgende maand al kan regelen.

Met vriendelijke groet,