Voorbeeldbrief verzoek kwijtschelding schulden

kwijtschelding schulden voorbeeldbriefGeen vooruitzicht dat je op tijd je schulden kan betalen? Gebruik dan deze voorbeeldbrief met verzoek om kwijtschelding. Licht je schuldeiser tijdig in over je penibele financiële situatie. Hij zal je verzoek om kwijtschelding vlugger honoreren, als je tot dan toe correct hebt betaald. En misschien heb je zelfs het grootste deel van je schuld al terugbetaald.

Voorbeeldbrief kwijtschelding schulden

Aan schuldeisers XYZ

Adres en nummer

Postcode en woonplaats

 

Kenmerk: uw vordering onder nummer …

Betreft: kwijtschelding schulden

 

Geachte dames,heren,

(Beschrijving van de actuele situatie) Tot mijn spijt heb ik bij u een schuld ter hoogte van ….. euro. Binnen het kader van mijn financiële mogelijkheden heb ik mij steeds ingespannen om mijn verplichtingen tijdig na te komen. Van mijn loon/werkloosheidsuitkering/ bijstandsuitkering moet ik evenwel ook mijn 5-koppig gezin onderhouden.  Voor termijnbetalingen bestaat er daardoor geen speelruimte meer.

Vooralsnog valt er geen verandering in deze situatie te voorzien. Daardoor zal ik helaas binnenkort niet meer in staat zijn om op tijd te betalen.

Tot mijn spijt heb ik geen verpandbare bezittingen noch enig ander vermogen. Ik verzoek u daarom om de resterende bij u uitstaande schuld kwijt te schelden.  Misschien wilt u daarbij in aanmerking nemen, dat ik tot dusver al een bedrag van… euro betaald heb.  (Noem bij voorkeur een percentage van de oorspronkelijke vordering ).

Ik wil u bij voorbaat dank zeggen voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,Voorbeeldbrief betaling in termijnen

Is je financiële situatie nog niet zo precair dat kwijtschelding van de vordering al aan de orde is? Dan valt wellicht wel een verzoek tot betaling in termijnen te overwegen. Een voorbeeldtekst voor dát schrijven vind je hieronder.

Geachte dames, heren,

Op dit moment heb ik bij u een schuld ter hoogte van …… euro. Van mijn inkomen moet ik het levensonderhoud voor mij en mijn gezin bekostigen. Helaas ben ik niet in staat om het bedrag van bovengenoemde vordering ineens te betalen.

Per maand zou ik hooguit een termijn van …… euro kunnen betalen. Hierbij speelt dat ik ook al termijnen aan andere schuldeisers dien te voldoen. De hoogte van het maandbedrag heb ik gerelateerd aan het bedrag van mijn schuld.

Tevens wil ik in dit verband verzoeken of het mogelijk is om gedurende bedoelde periode af te zien van rente.

Ik zou het erg op prijs stellen om van u een snelle en positieve reactie te krijgen. In dat geval kan ik de eerste termijnbetaling voor volgende maand al regelen.

Met vriendelijke groet,