Wat de rente bij krediet zoal beïnvloedt

rente bij kredietWie bij consumentenkrediet de tarieven vergelijkt, merkt dat de markt verre van uniform is. Het zijn lang niet altijd dezelfde banken die een lage rente voor hun leningen vragen. Een financiële instelling die adverteert met leningen tegen een “droomtarief”, kan enkele weken later al in het “rechter rijtje” belanden.

Waarom de rente per aanbieder verschilt

De tarieven van individuele aanbieders kunnen opmerkelijk verschillen. Dat kan heel uiteenlopende redenen hebben. Hieronder treft u een aantal heel plausibele verklaringen aan.

Herfinanciering en rente

Soms lukt het een geldschieter om zelf krediet tegen zeer gunstige voorwaarden op te nemen. Of men kan een hoge instroom van spaargelden realiseren. Dat geld is dan beschikbaar om in de vorm van goedkope leningen aan klanten te verstrekken. Hoe minder de bank voor het geld aan anderen moet betalen, hoe gunstiger het tarief dat men rekent voor leningen.Samenhang rente en rentevaste periode

Een bank kan het rentepercentage op haar leningen erg krap berekenen. Dat is mede afhankelijk van het tijdstip waarop ze zelf haar (aanmerkelijk grotere) verplichtingen moet voldoen. Uiteraard wil men de aflossingstermijnen van uitstaande leningen en de betaling van de eigen schulden optimaal op elkaar afstemmen.  Daarom adverteren financiële instellingen soms met zeer gunstige rentevaste periodes.

Kostenstructuur en rente

Hoe efficiënter banken werken, hoe minder administratieve kosten ze hoeven te verdisconteren in hun condities. Dat kan uiteraard een positief effect op het rentepercentage van hun leningen hebben.

Marketingacties en rente

Banken die nieuwe klanten willen aantrekken, ondersteunen promotieacties vaak door bijzondere voorwaarden met  tijdelijk karakter. Dat kan ook bij kredieten het geval zijn. Dan biedt de bank leningen voor korte tijd met “gesubsidieerde” rente aan.

Afsluitende conclusie

Wie op zoek is naar de meest gunstige lening, moet in ieder geval de markt zorgvuldig verkennen. Daarbij kunnen onafhankelijke kredietbemiddelaars een belangrijke rol spelen. Dergelijke adviseurs beschikken vaak over een goed inzicht in de markt. Ook zijn ze bekend met de voorwaarden van talloze banken. Ze kunnen in de kortst mogelijke tijd de meest optimale financiering achterhalen.