Categorieën
private geldschieters

Private geldschieters als alternatief voor banken

private geldschietersPrivate geldschieters kunnen een interessant alternatief voor banken zijn.  Mensen die onvoldoende kredietwaardig zijn, kunnen immers met moeite een lening krijgen bij een bank. 

Particuliere geldschieters bieden uitkomst

Als de economie stagneert, moeten naast tal van bedrijven ook particulieren vaak armoe lijden. Dit heeft tot gevolg dat we weer meer sparen. En geplande aankopen stelt men uit. En wie een lening nodig heeft, zal het zonder voldoende onderpand moeilijk hebben.

Als banken geen geld lenen

Als banken leningen afwijzen, blijven uiteindelijk alleen nog private geldgevers over. Die verklaren zich vaak bereid om hun spaargeld uit te lenen. Hierbij kan het om vermogende mensen gaan die anderen een dienst willen bewijzen. Tegelijk doen ze goede zaken door de lucratieve rente die ze krijgen. De motieven zijn dus weliswaar verschillend.  Maar uiteindelijk kunnen ook mensen een lening  krijgen die elders geen kans meer hebben.Rechtsmiddelen van private geldgevers

Private geldschieters staan net als traditionele banken op een correcte afwikkeling. Dat blijkt uit het feit dat kredietnemer en private geldgever een rechtsgeldige kredietovereenkomst sluiten. Alleen zo’n overeenkomst waarborgt in geval van twijfel een nauwkeurige vastlegging van feiten. Die kan als basis dienen voor eventuele juridische stappen. Is de kredietnemer onverwacht niet in staat om het geleende geld terug te betalen?  Of wil hij dat niet? Dan kan de private geldgever een juridische procedure starten.

Waar vindt men private geldschieters

Stel je hebt bij herhaling tevergeefs voor een krediet bij de bank aangeklopt. Nu vraag je je natuurlijk af waar je private geldgevers kan vinden. Doorgaans moet je daarvoor in eerste instantie  rondkijken in familie- of vriendenkring. Misschien kan je hier al iemand vinden die bereid is om zijn spaargeld uit te lenen.Private leningen via Internet

Is dat niet het geval, dan resteert nog de officiële weg. Daarvoor kunnen we uiteraard zoeken naar geschikte advertenties in kranten die deze service aanbieden. Of op het internet. Online heb je volop keus uit sites die zich met particuliere kredietverlening bezighouden. Of die aanbieders allemaal als bonafide kunnen worden aangemerkt en te vertrouwen zijn? Dat moet je uiteraard zorgvuldig onderzoeken.