Wie geldschieters wil vinden, zoekt het beste online

geldschieters vindenGeschikte geldschieters vinden is vaak een langdurige aangelegenheid. Toch loont het de moeite om op die manier een lang gekoesterde droom in vervulling te laten gaan.

Jongeren op zoek naar geldschieters

Er zijn verschillende redenen waarom mensen op zoek zijn naar geldschieters. Bij jonge mensen gaat het vooral om de financiering van studies en kostbare stages in het buitenland.  De lijst van mogelijke aanspreekpunten voor een financiering is dan erg lang:

  • vrienden en kennissen;
  • familie;
  • via officiële kanalen, zoals fondsen werven bij bedrijven en instellingen.

Geldschieters vinden is als solliciteren

Het is net zoals bij solliciteren naar een baan. De keuzemogelijkheid is overweldigend. Maar zoek je  precies de juiste vorm van financiering? Wil je een aanbod dat het beste aansluit bij eigen behoeften en interesses? Ga dan heel zorgvuldig te werk.

Een andere parallel met solliciteren op de arbeidsmarkt? Het grote aantal aanvragen dat je uit moet sturen. Je kansen stijgen natuurlijk met het aantal aanvragen. Maar dat is volstrekt geen garantie dat je daadwerkelijk financiële steun ontvangt.

Geldschieters vinden om een eigen bedrijf te beginnen

Behoor je tot de generatie die al een beroepsopleiding of hoger onderwijs achter de rug heeft? Ook dan ben je steeds vaker op zoek naar sponsors. Het is een trend die vooral de laatste jaren waarneembaar is. Wellicht ingegeven door de de crisis en massaal banenverlies. Het aantal zelfstandigen en ZZP’ers is immers aanzienlijk toegenomen.

De eerste jaren zijn de duurste

Wie een eigen bedrijf begint, wil juist in de aanvangsfase niet op elke cent hoeven letten. Bijvoorbeeld als het gaat om de aanschaf van bepaalde machines, computers en dergelijke. De eerste jaren van zelfstandigheid zijn altijd de duurste. Als je dan een (particuliere) geldgever voor je project kan interesseren, heb je het een stuk gemakkelijker dan veel anderen. Die richten vaak jarenlang verzoeken aan potentiële sponsors om een levensdroom in vervulling te laten gaan. Zoals bijvoorbeeld het openen van een restaurant . Maar de weg daarheen is vaak erg lang.

Geldschieters vinden via internet

Door de opkomst van nieuwe media, met name internet, werd het voor geldvragers  een stuk gemakkelijker. Online zijn er complete databases te vinden van potentiële geldgevers en hun specifieke aanbiedingen.