P2P-lenen, wat is dat?

P2P-lenenIn P2P-lenen staat de “P”voor “peer”. Maar wie is peer? Peer heeft niets van doen met onze fruitsoort. Peer to peer lenen, kortweg P2P-lenen, is lenen zonder bank. Een win/win-situatie voor alle partijen!

P2P-krediet

De Engelse term “peer” slaat dus niet op de Nederlandse benaming voor fruit. Maar als we het bijzoeken in het woordenboek, laat dat meerdere Nederlandse vertalingen zien. Het meest in de buurt komt nog de omschrijving “gelijke”. P2P-krediet is lenen tussen gelijkwaardige personen, lenen zonder bank dus. Dat leidt tot goedkopere leningen en meer opbrengst voor spaarder of belegger.

Met “peer” zijn dus particulieren bedoeld die aan andere particulieren een lening verstrekken. Men noemt deze leningen “peer-to-peer-kredieten’ genoemd. Men biedt ze aan op online kredietbeurzen zoals Smava.
Controle kredietwaardigheid op P2P-platforms

Men verstrekt dergelijke onderhandse leningen echter niet zomaar aan elke willekeurige privépersoon. Meestal stellen potentiële kredietnemers op virtuele marktplaatsen en kredietbeurzen hun project (bestedingsobject) eerst voor. Vervolgens zullen zich één of meer particuliere geldschieters daarvoor melden.

Ook internetbeurzen willen uiteraard dreigend kredietrisico’s en betaalachterstanden vermijden:

  • Daarom toetst men eerst de kredietwaardigheid van de kredietnemer;
  • Ook identiteit, inkomen en maandelijkse uitgaven screent men zorgvuldig;
  • Bovendien checkt men of de kredietnemer meerdere leningen op zijn naam heeft lopen;
  • Of misschien wel betalingsachterstanden heeft.

Pas als alles goed is, mag de betrokken particulier zijn leningverzoek publiceren.
De rente op peer-to-peer-leningen

De rente op p2p-leningen varieert. Dat hangt af van de online kredietbeurs die je  kiest. Soms kan je zelf de rente uitzoeken. Soms is die al vooraf vastgesteld. Internet-kredietbeurzen hebben doorgaans gunstiger condities vergeleken met die van banken. Daardoor kunnen particuliere kredietnemers hun leningen ook eerder dan verwacht terugbetalen.

Hoe betrouwbaar is P2P-lenen?

Je kan een P2P-platform niet als een normale geldschieter beschouwen. Maar daarom is het nog niet slechter. Voor menigeen lijkt peer-to-peer-lenen misschien enigszins verdacht. Maar er zijn heel wat horrorverhalen over insolvente banken. Niemand weet vandaag de dag wat morgen zal zijn!