Leningen oversluiten, de voor- en nadelen

lening oversluitenHet principe van leningen oversluiten is dat men één goedkope nieuwe lening aangaat en met het bedrag daarvan zijn lopende dure leningen aflost. De praktijk wijst uit dat men dan in de regel goedkoper uit is omdat kleine leningen verhoudingsgewijs hoge kosten kennen.

Waarom leningen oversluiten?

In de praktijk hebben mensen doorgaans meerdere leningen:

  • een lening voor de auto die er plotseling de brui aan gaf;
  • om er eens een paar weekjes heerlijk tussenuit te knijpen;
  • of voor de financiering van die nieuwe badkamer.

Herkent u zich in dit beeld? Zou het dan niet voordeliger zijn om al die lopende leningen “over te sluiten” naar één nieuwe lening? Kenmerk van een kleine lening is immers dat die meestal gepaard gaat met relatief hoge (rente)kosten. Dat is een nadeel waarvan grotere leningen minder last hebben.

Mogelijke nadelen van oversluiten

Het oversluiten van meerdere kleine kredieten levert in beginsel geld op. Toch moet u ook rekening houden met mogelijke nadelen:

  • op de eerste plaats is er uiteraard het aspect “boete bij vervroegde aflossing”. Dat kan het voordeel van oversluiten mogelijk weer teniet doen;
  • en dan is het natuurlijk verleidelijk om, als uw afloscapaciteit dat toelaat, gelijk maar een hoger bedrag te lenen. Oké, op die manier zit u natuurlijk wat ruimer in uw liquide middelen. Maar de totale schuld is als gevolg daarvan uiteraard ook navenant toegenomen.


Omzetting naar langere looptijd

Het komt in de praktijk voor dat mensen een lopende lening om willen zetten in een nieuw krediet met langere looptijd. Daardoor zal de maandlast (bij eenzelfde rente) dalen. Maar u moet zich daarbij realiseren dat het totaal terug te betalen bedrag door de verlengde looptijd juist hoger uitkomt!

Want hoe men het wendt of keert, de schuld staat langer uit. En men is dus altijd over een langere periode rente verschuldigd. Met andere woorden: deze constructie biedt doorgaans alleen maar “optisch” voordeel.

Verlengen looptijd kan tijdelijk lucht geven

Oversluiten naar een langere looptijd kan soms echter wél uitkomst bieden. Bijvoorbeeld als het opbrengen van de huidige maandlast voor u een serieus probleem vormt. Een en ander uiteraard alleen mits dat gepaard gaat met een substantieel lagere maandlast.

Neem daarom geen overhaast besluit en laat u vooraf goed voorlichten over alle voor- en nadelen van oversluiten!