Onderpand of geregeld inkomen geen voorwaarde P2P-krediet

onderpand De bank stelt geregeld inkomen of onderpand doorgaans als voorwaarde voor krediet. Maar wees eens eerlijk. Wie aan die voorwaarde kan voldoen, hoeft meestal geen krediet. P2P-krediet daarentegen, is krediet zonder onderpand.

Krediet zonder onderpand

Banken verlangen voor krediet vaak onderpand en andere zekerheden. En ze stellen doorgaans hoge inkomenseisen aan hun klanten. Meestal kunnen alleen mensen die geen lening nodig hebben aan die voorwaarden voldoen. Heb je door onvoorziene uitgaven op korte termijn geld nodig? Dan kan je in het gunstigste geval minimale zekerheden aanbieden. Maar bij de meeste banken en financiële instellingen is krediet zonder onderpand niet mogelijk. P2P-krediet kan dan uitkomst bieden.

P2P-krediet zonder vast inkomen of onderpand

Ook voor consumenten zonder vast inkomen is het krijgen van een lening bij de bank problematisch. Voornaamste reden voor het ontbreken van een geregeld inkomen is vaak werkloosheid. Maar het zijn ook mensen die werken als ZZP’er of zelfstandig ondernemer.  Mensen die een beetje financiële armslag willen hebben. Bijvoorbeeld om een bedrijfsuitrusting of auto voor de zaak te kopen. Maar banken doen vaak moeilijk  bij kleine kredieten.  Ze verdienen te weinig aan kleine kredietbedragen. Daarom kunnen werklozen en kleine zelfstandigen alleen nog  krediet van particulieren te krijgen. Dat soort krediet vinden ze op de markt voor onderhandse leningen.

P2P krediet is geld lenen zonder bank

P2P-kredieten zijn in feite leningen tussen particulieren. Zonder dat er een bank aan te pas komt. Op online p2p-kredietmarkten kan jij jouw project voorstellen om er een financiering voor te vinden. Je leent het geld niet van een bank maar van meerdere particulieren. Die zijn bereid zijn om een bepaald project financieel te ondersteunen.

Aanvragers van zo’n P2P-krediet moeten  particuliere geldschieters (beleggers) ervan overtuigen dat ze hun geld inclusief rente weer terugkrijgen. Een opmerking als “Ik betaal mijn schulden altijd terug..!” kan helpen. Maar veel overtuigender is het als men:

  • zijn persoonlijke financiële situatie gedetailleerd toelicht;
  • aangeeft hoe hoog lopende inkomsten en uitgaven zijn;
  • concreet vermeldt wat men als onderpand of zekerheid voor de lening kan aanbieden.


Hoe kan je particuliere geldschieters overtuigen?

Bij krediet zonder onderpand is het van belang om vanaf het eerste moment eerlijk te zijn.  Geef geldschieters de gelegenheid om zich een objectief beeld te vormen van de leningaanvraag. Zij baseren hun beslissing op basis van beschikbare informatie over persoonlijke inkomsten en uitgaven en details over het voorgenomen project. Maak aannemelijk dat jij, ondanks werkloosheid of ontbreken van regelmatige inkomsten, in staat bent om de lening terug te betalen.  Eventueel met aangeboden zekerheden. Je kan bijvoorbeeld je auto als onderpand aanbieden om extra vertrouwen te winnen.

Kredietwaardigheid bij onderhandse lening van particulier

Behoor jij tot de mensen die geen geregeld vast inkomen kunnen aantonen of geen salarisstrook kunnen overleggen? Dan is belangrijk dat je een goede kredietwaardigheid met zo gedetailleerd mogelijke informatie over persoonlijke inkomsten en uitgaven aantoont. Particuliere kredietverstrekkers willen bij ontbreken van een BKR-toetsing toch een zo goed mogelijk beeld hebben van jouw financiële draagkracht. Zonder voldoende bewijs van kredietwaardigheid,  is het moeilijk om het vertrouwen van investeerders te winnen. Ben jij niet in staat of bereid om deze cruciale informatie te verstrekken?  Dan zal je waarschijnlijk ook niet in staat zijn om het geleende geld op tijd terug te betalen.

Waarvoor ga je het geld gebruiken?

Veel particuliere beleggers zijn vooral geïnteresseerd in wat er met het geld gaat gebeuren. Heb je het geld bijvoorbeeld nodig voor een bedrijfsauto of voor een briljant zakenidee. Dan kan je voor je project op de p2p-kredietmarkt tamelijk snel voldoende particuliere investeerders vinden. Die willen een goed concept best met hun persoonlijk vermogen ondersteunen.