Borg staan, schept verplichtingen

Borg staanBorg staan voor iemands krediet of diens contract van een mobiele telefoon. Onder vrienden vanzelfsprekend, tóch? Beter niet! Borg staan is niet zomaar een vrijblijvende vriendendienst, maar een keiharde overeenkomst. Het kan in het uiterste geval zelfs leiden tot een persoonlijk faillissement. Voordat een potentiële borg een borgstelling ondertekent, moet hij zich eerst zorgvuldig over de daaraan verbonden risico’s informeren. Lees verder Borg staan, schept verplichtingen

Studie als schuldenval

schuldenvalNiemand leent graag geld, zelfs niet voor een studie. Toch is dat is een investering in je professionele toekomst waarvan je, als het goed is, je hele leven profiteert. Maar schulden zijn schulden, ook voor afgestudeerden aan een universiteit die hun studie door middel van een lening hebben gefinancierd. En ook voor hen geldt: maand voor maand moet er aan het krediet worden terugbetaald. Lees verder Studie als schuldenval

Voorbeeldbrief verzoek kwijtschelding schulden

voorbeeldbrief kwijtschelding schuldenBestaat er op korte termijn geen vooruitzicht dat u uw schulden kan betalen, licht dan uw schuldeiser tijdig in over uw penibele financiële situatie. Hij zal een verzoek om kwijtschelding van uw schulden vlugger honoreren, als u uw betalingen tot dan toe correct hebt voldaan en misschien zelfs het grootste deel van uw schuld al hebt terugbetaald. Lees verder Voorbeeldbrief verzoek kwijtschelding schulden