Meebetalen aan de woning van je kind

meebetalenOuders kunnen op verschillende manieren meebetalen aan de woning van hun kind. Interessant nu banken zo terughoudend zijn met het verstrekken van hypotheken.

Hoe ouders kunnen meebetalen

Ben je als ouders in een positie om mee te betalen bij aankoop van een woning door je kind? Dan heb je daar meerdere mogelijkheden voor. Maar je doet er goed aan om al bij leven bezit over te dragen aan de volgende generatie. Die wordt immers op dit moment geconfronteerd met de nodige financieringsproblemen. Op voorwaarde uiteraard dat de benodigde middelen voor financiële steun er zijn.
Meebetalen staat niet gelijk aan mee kopen

Natuurlijk willen ouders verhinderen dat de belastingdienst meteen al een fikse portie van de financiële bijdrage inpikt. Daarom is het fiscaal gezien niet slim om de woning samen met zoon of dochter te kopen. Dan verkrijg je als ouders de woning voor een deel in eigendom.  Maar omdat je er niet in woont, heb je geen fiscale renteaftrek. Het gedeelte dat jou als eigendom toebehoort, dien je als bezitting in box 3 aan te geven.

 

Belastingvrij meebetalen

De simpelste vorm van meebetalen?  Die bestaat uit een gift die valt binnen de grenzen van de schenkingsvrijstelling. Als ouder kan je eenmalig een bedrag van maximaal € 24.144,- euro vrij van belasting aan je kind schenken. Mits dat kind ouder dan 18 en jonger dan 35 jaar is. En wend het kind het geld aan voor het kopen van een eigen huis? Dan mag dat bedrag zelfs met € 26.156,- worden vermeerderd (samen goed voor € 50.300,- derhalve).

Overigens mag het kind zo’n schenking ook gebruiken voor een verbouwing van het beoogde object. En vanaf 2012 hoef je voor een dergelijke schenking zelfs niet meer bij de notaris langs te gaan.
Financiële bijdrage als kasrondje

Een andere mogelijkheid om je kind financieel bij te staan, bestaat uit het zogeheten “kasrondje”. In de praktijk is dat zelfs de meest toegepaste variant . In dat geval verstrek je als ouder een lening aan je kind voor de aanschaf van het huis. De rente die het kind aan de ouder betaalt, is fiscaal aftrekbaar. Er moet dus wel sprake zijn van feitelijke rentebetaling. Anders merkt de belastingdienst die rente aan als schenking. En dan is die belast. We spreken hier immers over een krediet bestemd voor financiering van een eigen huis.

Schenkingsvrijstelling

Over de renteopbrengst zijn de ouders geen belasting verschuldigd. Overigens kunnen zij het rentebedrag datzelfde jaar weer teruggeven aan het kind. En wel in de vorm van een schenking die binnen de vrijstelling valt. Jaarlijks kan het kind op die manier € 5.030,- ontvangen zonder daarover schenkingsbelasting te betalen. Wel beschouwt de belastingdienst bedoeld bedrag als vordering op het kind. Een vordering die in de IB-aangifte als bezitting in box 3 tot uitdrukking moet komen.